انواع خاک

انواع خاک

(انواع خاکخاک رسی – خاک سیلیسی – خاک ماسه ای – خاک اسکلتی)

انواع خاک

انواع خاک بر اساس دانه‌های تشکیل دهنده خاک به چهار دسته خاک رسی، خاک سیلیسی، خاک ماسه ای، خاک اسکلتی تقسیم می شود.

خاک رسی

از جمله انواع خاک می توان خاک رسی را نام برد. ذرات رس قطری کوچکتر از 0.002 میلی‌متر داشته و در حدود 50% خاک را تشکیل می‌دهند. خاک‌ رسی به دلیل دارا بودن دانه‌های بسیار ریز به خاک سرد معروف است و همچنین دربرابر رشد گیاهان مقاومت نشان داده و رشد آنها را محدود خواهد کرد.
رس ها فعال ترین بخش خاک بوده و اکثر دارای ساختمان بلوری می باشند. این نوع خاکها از نظر کشاورزی مناسب نمی باشند و دلیل آن سنگینی خاک است, جهت اصلاح این نوع خاک ها از موادی مانند کود دامی، پرلیت یا ماسه، خاک برگ، کمپوست استفاده می شود .

خاک های موجود در مناطق گرم و مرطوب ، میزان بالایی از خاک رس حتی در اعماق 5 تا 20 متری دارا می باشند.

منشا تشکیل شدن خاک رس به شرح زیر می باشد:

• خاک رس درجا که در حین تشکیل خاک به وجود می آیند.
• خاک رس تغییر مکان یافته که در نتیجه ی فرسایش حرکت بیشتری دارد.
• خاک رس تبدیل شده که از تجمع رس های هوازده و فرسایش یافته به وجود آمده و در رسوبات و خاک ها رسوب گذاری می‌کنند.
• خاک رس تشکیل شده جدید که در نتیجه تبلور مجدد رس های موجود در محلول ها ، در خاک در حال تشکیل شکل می‌گیرند.

به طور کلی خاک رسی دارای ویژگی های زیر می باشد:

• قطری کوچکتر از 0.002 میلی‌متر
• تشکیل دهنده حدود 50% خاک
• معروف به خاک سرد
• دربرابر رشد گیاهان مقاومت نشان داده
• رشدگیاهان را محدود می کند
• رس ها فعالترین بخش خاک بوده
• دارای ساختمان بلوری
• نامناسب جهت کشاورزی
• مناطق گرم و مرطوب ، دارای میزان بالایی رس بوده
• خاک رس درجا
• خاک رس تغییر مکان یافته
• خاک رس تبدیل شده
• خاک رس تشکیل شده جدید

خاک‌ سیلیسی:

خاک سیلیسی از دیگر انواع خاک است. 50% خاک ‌ها را ذرات سلیت تشکیل می دهد. خاک سیلیسی دارای قطری بین 0.05 تا 0.002 میلی‌متر می‌باشد و بر اساس داشتن ناخالصی مانند ماسه، رس و غیره به همراه دارد به نام خاک‌های سیلتی ماسه‌ای و یا سیلتی رسی معروف است30 تا 50 در صد از خاک لومی را خاک سیلیتی تشکیل داده است. خاک سیلیتی مناسب جهت کشت نیست.
خاک سیلتی در مناطق بیابانی و کویری کشور بسیار فراوان می باشد. خاک سیلیسی اکثرا استحکام بسیار کمی داشته و خواص مکانیکی آنها بسیار ضعیف است.

به طور کلی خاک سیلیتی دارای ویژگی های زیر می باشد:

• 50% خاک ‌ها را ذرات سلیت تشکیل می دهد
• دارای قطری بین 0.05 تا 0.002 میلی‌متر
• با داشتن ناخالصی ها به نام خاک‌های سیلتی ماسه‌ای و یا سیلتی رسی معروف است.
• تشکیل دهنده 30الی 50 درصد خاک لومی
• فراوان در مناطق بیابانی
• دارای استحکام بسیار کم
• خواص مکانیکی بسیار ضعیف

خاک‌های ماسه‌ای :

خاک ماسه ای از 75% ماسه تشکیل شده‌ و قطر دانه‌های آن از 0.06 تا 2 میلیمتر است. خاک ماسه ای بر اساس اندازه دانه‌های ماسه به انواع خاک‌ ماسه‌ای درشت، متوسط و ریز تقسیم شده است. شایان ذکر است مقداری رس خاصیت خاک‌های ماسه‌ای را تغییر داده و سبب می شود خاک ماسه ای آب را بیشتر در خود جذب کند.
خاک ماسه ای خاک هایی اند که از لحاظ بافت دارای مقدار زیادی شن و ماسه می باشند. خاک شنی نفوذ پذیری بالایی داشته البته از نظر مواد تغذیه ای فقیر می باشد.
ماسه به سنگ‌ریزه‌های کوچکتر از شن گفته می‌شود. ماسه به طور معمول در ساحل دریا و رودخانه به راحتی یافت می‌شود.
از نظر دسترسی دو نوع ماسه ی طبیعی و مصنوعی دارا می باشیم:

ماسه طبیعی :

شامل ماسه رودخانه و بادی است. خاک ماسه طبیعی از منابع طبیعی بوده و هیچ گونه کار اضافی روی آن نشده است. مانند :ماسه کنار رودخانه

ماسه مصنوعی:

خاک ماسه مصنوعی از استخراج معادن به دست آمده و این ماسه ها قدرت تحمل دمای بالاتری دارند.
به طور کلی خاک ماسه ای دارای ویژگی های زیر می باشد:
• از 75% ماسه تشکیل شده‌
• قطر دانه‌ از 0.06 تا 2 میلیمتر
• دارای خاک‌ ماسه‌ای درشت، متوسط و ریز
• لحاظ بافت دارای مقدار زیادی شن و ماسه
• از نظر مواد تغذیه ای فقیر
• به سنگ‌ریزه‌های کوچکتر از شن گفته می‌شود
• موجود در ساحل دریا و رودخانه
• دارای دو نوع ماسه طبیعی و مصنوعی

خاک‌ اسکلتی :

از دیگر انواع خاک ها می توان خاک اسکلتی را نام برد. خاک اسکلتی به خاک هایی گفته می شود ک در حدود 75% آن را دانه‌هایی بزرگتر از 2 میلی‌متر مانند قلوه سنگ و شن تشکیل می‌دهد.دارای نفوذ پذیری بالا همچنین این خاک‌ها، آب را به مقدار زیاد از خود عبور می‌دهند و به همین دلیل همیشه خشک است و نامناسب جهت کشاورزی می باشد.
به طور کلی خاک اسکلتی دارای ویژگی های زیر می باشد:
• 75% آن را دانه‌هایی بزرگتر از 2 میلی‌متر مانند قلوه سنگ و شن تشکیل می‌دهند
• دارای نفوذ پذیری بالا
• آب را به مقدار زیاد از خود عبور می‌دهد
• همیشه خشک است
• نامناسب جهت کشاورزی

(انواع خاکخاک رسی – خاک سیلیسی – خاک ماسه ای – خاک اسکلتی)


(فروشگاه آنلاین بهرویش همیار کشاورزان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.