تراکم کشت

قدرت جوانه زنی

(تراکم کشتکشت دیمخلوص بذرقدرت جوانه زنی)

تراکم کشت

تراکم کشت عبارت است از تعداد بذر یا بوته ای که در هکتار (۱۰،۰۰۰ متر مربع) کشت می شود. تراکم کشت وابسته به نوع کشت و محصول مورد نظر متغیر بوده و تغییر در تعداد بوته در هر هکتار (تراکم کشت) می تواند به اشکال زیر بر کیفیت و کمیت محصول مورد نظر تاثیر گذارد:

 • کاهش عملکرد
 • کوچک شدن و ریز ماندن میوه ها
 • افزایش خسارت مربوط به آفات و بیماری ها
 • خسارت علف های هرز
 • رشد رویشی زیاد بوته
 • رخ دادن ورس و خوابیدن بوته روی سطح خاک
 • افزایش رقابت بین گونه ای برای جذب بیشتر نور

از بین موارد فوق در صورتی که تراکم کشت کمتر از میزان مورد نظر باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کاهش عملکرد
 • خسارت علف های هرز
 • رشد رویشی زیاد بوته

کاهش عملکرد:

یکی از عواملی که می تواند بر عملکرد و میزان تولید هر محصول تاثیر داشته باشد تعداد بوته کشت شده است. هر چه تعداد بوته کمتر باشد تعداد کمتری از محصول به دست می آید.

خسارت علف های هرز:

بذر علف های هرز برای رشد نیاز به نور، آب و سایر شرایط مناسب محیطی هر گیاهی است. پس از کشت در زمین مورد نظر در صورتی که کلیه شرایط محیطی مساعد باشد علف های هرز رشد کرده و در سطح مزرعه نمایان می شوند. در صورتی که فضای زیادی برای رشد آن ها فراهم باشد می توانند کل مزرعه را اشغال کرده و خسارت زیادی را به روش های زیر وارد کنند:

 • خسارت با توجه به رقابت با گیاه مورد نظر بر سر منابع رشدی
 • افزایش هزینه های مربوط به سم باشی علیه آن ها و کنترل علف های هرز

رشد رویشی زیاد بوته:

هر چه فاصله بین بوته ها بیشتر باشد بوته ها با جذب عناصر و دریافت آب و نور کافی توانایی بیشتری جهت رشد رویشی پیدا می کنند به گونه ای که قابلیت این را دارند که کل انرژی گیاه را صرف رشد رویشی کنند و گیاه از فاز رویشی وارد فاز زایشی نشود و ورود به این مرحله به تاخیر افتد.

 • کوچک شدن و ریز ماندن میوه ها
 • افزایش خسارت مربوط به آفات و بیماری ها
 • رخ دادن ورس و خوابیدن بوته روی سطح خاک
 • افزایش رقابت بین گونه ای برای جذب بیشتر نور

آن دسته از علائمی هستند که در صورت افزایش تراکم کشت به وجود می آیند.

کوچک شدن و ریز ماندن میوه ها:

در اثر رقابت بین بوته ها قطعاً کیفیت محصول کاهش می یابد. در صورتی که تراکم کشت زیاد باشد رقابت بین بوته ها باعث ریز و کوچک شدن میوه های تولید شده می گردد.

افزایش خسارت مربوط به آفات و بیماری ها:

عدم جریان و حرکت هوا در بین بوته ها باعث افزایش رطوبت نسبی بین بوته ای شده و این امر شرایط محیطی مناسب را برای بیماری های قارچی مهیا می کند. پس از آلوده شدن بوته ها به عوامل بیماری زا شرایط برای ورود آفات نیز فراهم می شود.

رخ دادن ورس و خوابیدن بوته روی سطح خاک:

این مورد بیشتر در غلات حائز اهمیت می باشد. زمانی که بوته ها برای رشد خود فضای کافی نداشته باشند به صورت علفی رشد می کنند. منظور از رشد علفی این است که ساقه ها نازک و ضعیف هستند و پس از این که گیاه به خوشه برود و سنگین شود ساقه به دلیل ضعف توانایی نگهداری ندارد و روی خاک می خوابد.

افزایش رقابت بین گونه ای برای جذب بیشتر نور:

انجام فتوسنتز گیاهان وابسته به نور می باشد. در صورتی که گیاهان با تراکم بالا کشت شوند نور کافی به قسمت های پایینی گیاه نمی رسد و انجام فتوسنتز در قسمت های پایینی گیاه مختل می شود. در این هنگام برگ های پایینی علاوه بر اینکه توانایی تولید مواد غذایی مورد نیاز گیاه را ندارند به عنوان مصرف کننده مواد غذایی تولید شده توسط برگ های بالایی شناخته می شوند. این مورد باعث می شود مواد غذایی کافی به میوه و تولیدات گیاهی نرسد و عملکرد را کاهش می دهد.

کشت دیم

در کشت دیم به دلیل کمتر بودن مصرف آب و کاهش رطوبت اصولا تراکم کشت را بالا تر در نظر می گیرند تا با تراکم بیشتر کمترین هدر رفتن رطوبت و آب مورد دسترس گیاه در این نوع کشت صورت گیرد.

در کشت های دو منظوره مانند ذرت که می توان هم به صورت علوفه ای و دانه ای کشت کرد. در کشت علوفه ای تراکم بالا مزیت های زیر را دارد:

 • علفی بودن ساقه و کاهش میزان سختی و خشبی بودن ساقه
 • افزایش رشد رویشی ساقه که افزایش تناژ علوفه را به همراه دارد.

در کشت دانه ای ذرت هر گونه افزایش یا کاهش تراکم تاثیر به سزایی بر کیفیت و کمیت دانه ها دارد.

خلوص بذر

خلوص بذر وابسته به مقدار بذر های شکسته، خاک، سنگریزه، بذر علف هرز و … که همراه بذر گیاه اصلی هستند وابسته است. اصولا این موارد در بذور هیبرید بسیار کمتر دیده می شود. خلوص بذر در بذور هیبرید تا ۹۸% نیز قابل مشاهده هستند. درصد خلوص بذر توسط موسسه کنترل و گواهی بذر بر روی بسته بندی بذور چاپ می شود. درصد خلوص بذر یکی از مواردی است که در تراکم کشت موثر است.

در تعیین تراکم کشت موارد زیر دارای اهمیت هستند:

قدرت جوانه زنی

قدرت جوانه زنی به توانایی بذور جهت تولید گیاهچه سالم گفته می شود. هرچه قدرت جوانه زنی بیشتر باشد کیفیت بذر بهتر است. درصد جوانه زنی بذر نیز توسط موسسه کنترل و گواهی بذر بر روی بسته بندی بذور چاپ می شود.

جهت محاسبه مقدار بذر و یا نشا مورد کاشت لازم است مساحت مورد نظر را تقسیم بر فاصله بین بوته ها و فاصله بین ردیف ها کرد. به عبارتی می توان گفت:

مقدار بذر مورد نظر = مساحت مورد نظر/ فاصله بین ردیف ها * فاصله بین بوته ها

فاصله بین ردیف و بین بوته ها به موارد زیر وابسته است:

 • نوع کشت

  • دیم
  • آبی
 • نوع قرار گیری بذر در زمین

  • جوی و پشته
  • سطح صاف
 • نوع بذر انتخابی

  • هیبرید
  • استاندارد
 • زمان کشت

  • بهاره
  • پاییزه
 • عادات رشدی بذر انتخاب شده

  • رشد رویشی زیاد
  • رشد رویشی کم

(تراکم کشتکشت دیمخلوص بذرقدرت جوانه زنی)


(فروشگاه آنلاین بهرویش همیار کشاورزان)

 

دیدگاه‌ها 0