خاک باغبانی

خاک باغبانی

(خاك باغبانى – خاك مناسب باغبانى – خاك چمن – پوكه صنعتى – پرليت)

خاك باغبانى

خاك باغبانى معمولا به صورت طبيعى وجود ندارد اما ميتوان آن را طى مراحلى تهيه كرد همچنين خاك باغبانى شامل انواع مختلفى است كه در گل كارى و سبزى كارى معمولا از خاك هاى بسيار غنى و حاصلخيز استفاده ميكنند كه داراى خصوصيات فيزيكى مناسب مي باشد.

از مهمترين انواع خاك مناسب باغبانى عبارتند از:

 • خاك چمن
 • خاك برگ
 • خاك كوش
 • خاك زباله يا كمپوست
 • خاك باغچه
 • كوكوپيت
 • پرليت
 • پوكه صنعتى

خاك چمن

چمن ها در خاك هاى رسى آهكى رشد بهترى دارند، بنابراين در ريشه خود مقدارى از اين مواد را نگهدارى ميكنند.براى ساختن خاك چمن ،چمن ها را به صورت مكعب مستطيل جدا ميكنند و آن ها را به گونه اى روى يكديگر قرار مى دهند كه قسمت هاى سبز رنگ چمن روى يكديگر و ريشه ها نيز روى هم قرار گيرد سپس به آن مقدارى آب و كود شيميايى يا ادرار چهارپايان را اضافه ميكنند و پس از گذشت يكسال و مخلوط كردن متوالى توده كه حدودا شامل ٣-٤بار است مقادير متنابهى هوموس حاصل ميشود كه در گل كارى مورد استفاده قرار مي گيرد.

از ديگر انواع خاك مناسب باغبانى،خاك برگ است كه به شرح زير به دست مى آيد؛

براى تهيه و به دست آوردن خاك برگ در فصل پاييز برگ ها را داخل چاله ى عميق و حدودا به عمق يك متر ميريزند و به منظور تجزيه ى سريعتر برگ ها مقاديرى آهن و آب ،كود شيميايى يا همان اوره به توده برگ ها اضافه كرده و با غلتك آن ها را فشرده می سازند و با تكرار اين عمل و پر شدن چاله روى آن ها را با خاك پر ميكنند و سپس از ٣يا٤ماه توده را به هم ميريزند و مجدادا به آن آب اضافه ميكنند و خاك باغبانى به دست آمده را غلتك مى زنند. خاك برگ از نظر مواد غذايى نسبتا ضعيف مى باشد ولى مخلوط آن با انواع خاك ها باعث ميشود بت جذب رطوبت بيشتر و پوك كردن خاك شرايط مناسبى فراهم آيد.

ويژگى هاى خاك مناسب باغبانى:
 • ظرفيت نگهدارى بالاى آب
 • سبك بودن و داشتن مواد آلى فراوان
 • عدم هر گونه آلودگى و آفت
 • خصوصيات فيزيكى مناسب
 • حاصلخيزى

كوكوپيت

كوكوپيت به معناى كود درخت نارگيل مى باشد كه از الياف ميوه نارگيل حاصل ميشود. زمانى كه خريدار نارگيل قهوه اى خريدارى ميكند داراى اليافى بر روى پوست ميوه مى باشد كه در كشور هايى كه توليد كننده نارگيل هستند مثل هند و سريلانكا اين الياف را با دستگاه هاى پيشرفته و ويژه آن ها را خورد و فشرده مى كنند.

بسته بندى و توزيع كوكوپيت

در كشور ايران كوكوپيت به صورت قالب هاى چند ليترى فروخته و در بازار توزيع مى شود.بسته بندى هاى خريدارى شده بسيار كوچك به نظر مى رسد اما هنگامى كه آن هارا در ظرف آب قرار دهند از حالت فشرده خارج مى شود و حدود ٣-٤ليتر كوكوپيت خيس تبديل ميشود.در اصل هر ١ كيلوگرم از اين قالب ميتواند به ١٥ليتر كوكوپيت تبديل شود. كوكوپيت در اصل خاك نيست بلكه يك نوع كمپوست با همان كود آلى به حساب مى آيد كه براى استفاده در گلدان و خاك باغچه و كاشت هاى هيدرپونيك مناسب مى باشد.

پرليت ها

پرليت بك نوع سنگ معدنى آتشفشانى سفيد سبك است كه از آن براى تركيب با خاك يا كمپوست هاى ديگر استفاده مى شود براى مثال در ايران پرليت تبريز معروف مى باشد .پرليت ها نيز به صورت ليترى در گلخانه ها به فروش مى رسد و داراى خاصيت هاى فراوانى است .

ويژگى هاى پرليت ها شامل:
 • داراى وزنى سبك مى باشد
 • داراى مواد معدنى و خاصيت هاى فراوان مى باشد
 • معمولا به صورت تركيبى استفاده ميشود
 • در اندازه هاى ريزو درست موجود است.

پوكه صنعتى

پوكه صنعتى يا معدنى يك نوع سنگ بسيار سبك مثل پرليت اما به رنگ خاكسترى و قهوه اى است كه معمولا در كار هاى ساختمانى از آن استفاده مى شود اما در باغبانى نيز كاربردهاى فراوانى داشته است . براى ايجاد زهكشى مناسب در كف گلدان له جاى استفاده از سنگ هاى درشت و سنگين از پوكه هاى سبك معدنى استفاده مى شود كه باعث سهولت در خارج شدن آب گلدان مى شود. براى بيشتر گل و گياهان آپارتمانى ميتوانيم از تركيب كردن كوكوپيت و پيت ماس و پرليت استفاده كنيم.

از مزاياى اين تركيب:
 • بهداشتى تر بودن آن نسبت به خاك باغچه
 • سبك بودن آن
 • سهولت در خارج شدن آب گلدان

(خاك باغبانى – خاك مناسب باغبانى – خاك چمن – پوكه صنعتى – پرليت)


(فروشگاه آنلاین بهرویش همیار کشاورزان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.