فیلتر دسته بندی

  • بذر خیار گلخانه ای
  • خرید بذر گلخانه
 
 
محصولات

بذر خیار گلخانه ای نوین

قیمت -
روشنگری
Sku -
دسترس پذیری موجود در انبار
پوشش برگی
بازارپسندی عالی
بسته بندی پاکت 500 عددی
تحمل به سفیدک ها
تحمل به گرما/سرما
روندگی بوته
سایز میوه 17-18 سانتی متر
شاخه جانبی
شرکت ویلمورین
تحمل به کمبود مواد غذایی
نوع رقم تک گل