نمایش یک نتیجه

قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه
قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه
قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه

اصلاح کننده های خاک

اصلاح کننده های خاک عمدتا شامل مواد کودیی هستند که موجب بهبود شرایط جذب عناصر معدنی توسط ریشه گیاه می شوند.
اصلاح کننده خاک به طور معمول پایه آلی داشته و توسط روش های مختلفی کوددهی در محدوده ریشه گیاه قرار گیرند.

  • اسید هیومیک ها
  • اسید فولویک ها
  • برخی اسید آمینه ها
  • کمپلکس ویژه مواد آلی

در این گروه قرار گرفته اند که با ایجاد تعادلکاتیونی در محلول خاک باعث افزایش جذب عناصر معدنی موجود می شوند.

تقویت و افزایش موجودات مفید در خاک یکی دیگر از فواید استفاده از این مواد کودی می باشد.
اصلاح کننده های خاک حلالیت بسیار خوبی در آب داشته و این ویژگی امکان به کار گیری این ترکیبات را در انواع سیستم های کشت فراهم می آورد.