نمایش 1–12 از 44 نتایج

سولفات ها و نیترات ها جز اساسی ترین و پایه ای ترین مواد کودی موجود می باشد.
نیترات پتاسیم یکی از پر مصرف ترین فرمول های کودی این گروه می باشد که با دارا بودن دو عنصر نیتروژن و پتاسیم می تواند یکی از مهم ترین نیاز های گاه را بر طرف کند.

نیترات کلسیم و سولفات پتاسیم

نیترات کلسیم فرمول کودی دیگری است که در این دسته قرار داشته و در بسیاری از محصولات کشاورزی به طور گسترده مصرف می گردد.

سولفات پتاسیم از گروه سولفات ها می باشد و تمامی محصولات کشاورزی جهت افزایش عملکرد و بهبود بسیاری از شاخص های رشدی به آن نیاز دارد.

به طور کلی این گروه از مواد کودی در صورتی که از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند می توانند به مهم ترین فرمول های سبد کودی کشاورزان تبدیل گردند.