نمایش یک نتیجه

قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه
قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه
قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه
قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه
قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه
قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه
قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه
قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه
قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه
قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه
قابل سفارش - تماس بگیرید
مقایسه

عناصر میکرو شامل آن دسته از عناصر معدنی که نیاز گیاه به آن ها کم است اما در عین حال برای گیاه بسیار حیاتی و مهم می باشند. این عناصر در خاک همواره تحت تاثیر عوامل نامطلوب مانند PH بالای محلول خاک قرار می گیرند و به همین سبب استفاده از کود های حاوی این عناصر ضروری می باشند.

عناصر میکرو چیست؟

این عناصر شامل عناصر کم تحرک در گیاه می باشد. متداول ترین آن ها شامل:

  • آهن
  • روی
  • روی
  • مس
  • بر

می باشد.
این عناصر در بسیاری از موارد به فرم کلات شده می باشند و عموما شامل کلات های EDTA و EDDHA و EDDHSA می باشند.