بیماری کک چغندر قند

پرهیز از کشت چغندرقند در مناطق آلوده حداقل تا ۵ سال عدم انتقال خاک و چغندرهای آلوده به مزارع سالم توجه به کشت زود هنگام (خنکی خاک هنوز موجود باشد) مدیریت صحیح آبیاری اوایل فصل زراعی (شش هفته اول) اعمال مدیریت صحیح در کود دهی و استرس آبی آفات چغندر - کک چغندر قند - بیماری های چغندرقند

(آفات چغندرکک چغندر قندبیماری های چغندرقند)

آفات چغندر

چغندر قند Beta vulgaris از جمله گیاهان دو ساله محسوب می شود که آن را زیر شاخه ای از خانواده ی اسفناج به شمار می آوریم این گیاه ساقه ندارد ولی دارای تعداد زیادی برگ است. زراعت و کشت آن یکساله انجام میشود. طول دوره رشد چقندر قند ۶ تا ۹ ماه می تواند متغیر باشد. معمولاً در آب‌ و هوای کوهستانی رشد بهتری دارد.

از آفات چغندر می توان موارد زیر را نام برد:
 • شب پره زمستانی یا آگروتیس Agrotis Segetum
 • کرم اگروتیس Agrotis ipsilon
 • کک چغندرقند Chaetocnema tibialis
 • کفشدوزک چغندر Bulea lichastchovi
 • مگس چغندر Pegomyia betae
 • کنه ترکستانی Tetranychus turkestani
 • شته سیاه باقلا Aphis fabae
 • خرطوم بلند چغندر قند Linxus incanescens
 • خرطوم کوتاه چغندرقند Conorrhynchus brevirostris

کک چغندرقند

کک چغندر قند یکی از عوامل محدود کننده تولید انواع چغندر قند در واحد سطح است که هر ساله خسارت های زیادی در اثر حمله این آفت به زمین های کشاورزی وارد می گردد. به گونه ای که در مواردی کشاورزان را مجبور به واکاری می کند. امکان شیوع این بیماری در تمام مناطق ایران که چغندر کشت می شود وجود دارد البته در نواحی فارس، اصفهان، کرمانشاه، کرمان و قزوین خسارت های بیشتر محتمل است.

ویژگی تخم های کک چغندر قند:

 • خیلی کوچک هستند (طولی به حدود ۰٫۴ و قطر ۰٫۲ میلیمتر)
 • به رنگ زرد روشن
 • کشیده و تخم مرغی شکل

لاروهای کک چغندر قند داری رنگی سفید به همراه ۳ جفت پای سینه ای کاذب هستند سر و پاهای آنها به رنگ زرد مایل به خاکستری و طول لارو های بالغ تا ۵ میلیمتر می رسد. در ارتباط با شفیره ی این کک می توان گفت به رنگ سفید و دارای دو قلاب در انتهای شکم هستند. طولشان حدود ۱٫۵ میلیمتر بوده و در محفظه ای به شکل قیف در خاک تشکیل می شود. عمده ی خسارت توسط حشره کامل کک به چغندر زده می شود و لارو آن تقریبا خسارتی ندارد. حشره کامل با تغذیه از برگ باعث سوراخ شدن (غربال مانند) برگ می شود. این سوراخ ها گرد و نامنظم بوده، اطراف آن ها از داخل کشیده و قهوه ای رنگ می شود. در صورتی که ۳ تا ۵ کک روی یک جوانه بامیه وجود داشته باشد تا ۹۰% خسارت وارد می کند و اگر این تعداد کمتر باشد، در اثر تغذیه و تولید سوراخ ها در برگ، رشد و نمو جوانه ها مختل شده وسبب کند شدن رشد گیاه می شود. باید توجه داشت که خسارت کک در روزهای گرم و آفتابی شدیدتر است.

بیماری های چغندرقند

از بیماری های چغندرقند می توان موارد زیر را نام برد:

 • بیماری گیاهچه میری پی تیومی چغندر قند Pithyum Damping– off
 • بیماری پوسیدگی فیتوفترایی ریشه چغندر قند
 • بیماری گیاهچه میری ریزو کتونیایی چغندر قند RhizoctoniaDamping– off
 • بیماری پوسیدگی نرم چغندر Rhizopus Root Rot
 • بیماری پوسیدگی ریشه ی فومایی چغندر قند Phoma Root Rot
 • بیماری سفیدک پودری چغندر Sugarbeet Powdery Mildew
 • بیماری لکه سفید یا لکه برگی چغندر قند Cercospora Leaf Spot
 • بیماری گال زگیلی برگ و طوقه چغندر Beet Tumor Or Crown Wart
 • بیماری پوسیدگی و نکروز آوندی باکتریایی چغندر قند
 • بیماری نماتد مولد سیست چغندر قند Cyst Nematode
 • کرلی تاپ چغندر Beet Curly Top Virus
 • بیماری ریزومانیا یا ریشه کنایی یا ریشه ریشی چغندرقند Beet Rhizomania
 • بیماری ویروس موزائیک چغندرقند Beet Mosaic Virus
 • بیماری ویروس زردی چغندرقند Beet Yellow Virus
 • بیماری سیاهک نیشکر Sugarcant Smut
 • کوتولگی راتون نیشکر Raton Stunting Disease
 • ریزومانیای Rhizomania

ریزومانیا یکی از مخربترین و پرخسارت‌ترین بیماری های مهم چغندرقند می باشد که در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق مغان، اصفهان و خراسان و در قسمت هایی از استان آذربایجان غربی وجود دارد. بیماری ریزومانیای چغندرقند که به علت پرمویی و ریش بزی شدن گیاه در دو طرف ریشه اصلی به دیوانگی ریشه موسوم است، توسط ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند که همراه با قارچ خاکزی پلی میکسا بتائه Polymyxa betae منتقل می‌شود و به جهت کوتوله شدن ریشه و ادامه رشد ریشه در قسمت سطحی خاک، محصول برداشتی کاهش می یابد و عملکرد شکر به شدت کم شود همین امر سبب به خطر افتادن کشت چغندر و افزایش بیماری های روز افزون برای آن می شود.

جهت جلوگیری از گسترش این بیماری باید به موارد زیر توجه کنیم:
 • پرهیز از کشت چغندرقند در مناطق آلوده حداقل تا ۵ سال
 • عدم انتقال خاک و چغندرهای آلوده به مزارع سالم
 • توجه به کشت زود هنگام (خنکی خاک هنوز موجود باشد)
 • مدیریت صحیح آبیاری اوایل فصل زراعی (شش هفته اول)
 • اعمال مدیریت صحیح در کود دهی و استرس آبی
 • بهبود زهکشی مزارع با انجام شخم عمیق و زیر شکنی لایه های سخت
 • جلوگیری از کوبیدگی و فرسایش خاک

شرکت بهرویش یکی از بزرگترین شرکت های کشاورزی است که سال هاست خدمات بسیاری را به مراجعه کنندگان خود ارائه می کند شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت behrooyesh.ir مراجعه فرمایید و از مشاوره ی رایگان کارشناسان مجرب ما بهره مند شوید.

(آفات چغندرکک چغندر قندبیماری های چغندرقند)


(فروشگاه آنلاین بهرویش همیار کشاورزان)

دیدگاه‌ها 0