خرید سم

مواد دفع آفات شامل یکسری ترکیبات معدنی و آلی می باشد که به روش های مختلف، باعث از بین رفتن آفات گیاهی و حیوانی می شود از جمله آفات گیاهی قارچ ها و علف های هرز می باشد و از جمله آفات حیوانی حشرات موذی و جوندگان. سمومی که در امر مبارزه با آفات مورد استفاده قرار می گیرد می توانند منشا گیاهی و یا شیمیایی داشته باشند که یا به صورت ترکیب با مواد دیگر و یا به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران با توجه به ورود بسیاری از سموم از کشور های اروپایی و امکان عدم درج قیمت بر روی این محصولات به کشاورزان و البته مشتریان همواره در مورد خرید این محصولات از اماکن غیر رسمی خودداری گردد.

کارشناسان متخصص و باتجربه شرکت بهرویش همواره همراه مشتریان و کشاورزان عزیز بوده تا بتوانند در زمینه ی خرید سم مورد مصرف مقاصد کشاورزی به آنها مشورت های لازم را بدهند با توجه به هشدار مدام توسط ارگان های زی سلاح در زمینه وجود سموم خطرناک و غیر استاندارد در بازار ایران استفاده از دانش و تجربه ی کارشناسان مجرب کمک بسیاری در زمینه خرید سموم به مشتریان عزیز می نماید تا با کمک یکدیگر در جهت پیشرفت و تعالی هر چه بهتر کشور عزیزمان وخود کفا شدن در زمینه ی تولید سموم ایرانی قدمی مفید و رو به جلو برداشته باشیم.