روش های ضد عفونی خاک

این محتوا اطلاعاتی در مورد دلایل ضدعفونی کردن خاک ، روش های شیمیایی ضدعفونی کردن خاک و همچنین روش های غیر شیمیایی ضدعفونی کردن خاک در اختیار شما عزیزان قرار میدهد.

جهت رشد هر چه بهتره گیاه ما نیاز به خاک استریل داریم در نتیجه می توانیم دانه های علف های هرز و یا هرگونه بیماری را که می توانند سبب خشکی و بی کیفیتی محصول گردد را می توان توسط ضدعفونی خاک از بین برد.
البته گفتنی است بسیاری از محصولات تجاری درحال حاضر عمل ضدعفونی کردن خاک را انجام می‌دهند.

روش های ضدعفونی خاک شامل دو روش کلی:

  • روش شیمیایی

  • روش غیر شیمیایی

 

روش های غیر شیمیایی ضدعفونی کردن خاک:

در روش های غیرشیمیایی فقط عامل های بیمارگر بصورت انتخابی از بین خواهند رفت و باکتری ها و عوامل مفید خاک زنده می ماند و با استقرار مجدد عامل های بیمار گر مقابله می کند.
در نتیجه به تعبیری ضد عفونی یعنی پاستوریزه کردن خاک است.
ضد عفونی غیر شیمیایی خاک گلخانه ها با استفاده از بخار آب و یا تابش خورشید انجام می پذیرد. در ضد عفونی غیر شیمیایی توسط افزایش حرارت خاک در یک دمای مشخص سبب می شود عوامل بیمارگر به روش انتخابی حذف و تعداد زیادی ازمیکروارگانیسم های مفید در خاک باقی می ماند و در برابر استقرار مجدد عوامل بیمارگر مقاومت می کندو این از دلایل ضدعفونی کردن خاک است. شایان ذکر است بیشتر عوامل بیماریزا خاکزی مثل( نماتدها ، قارچها و باکتریها ) در دمای کمتر از ۶۰ درجه در مدت زمان ۳۰ دقیقه ، فاقد فعالیت شده و از بین می روند، در صورتیکه تعداد بیشماری از میکروارگانیسم های مفید در خاک در این دما زنده می مانند و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همانطور که توضیح داده شد ضدعفونی غیر شیمیایی به دو روش زیر انجام می پذیرد:

الف : ضد عفونی خاک توسط بخار آب

زمانیکه ملکول های گازی بخار آب دچار میعان میشود و تبدیل به مایع می شوند و در نتیجه حرارت بیشتری نسبت به آب داغ آزاد می کنند.
خاک خشک در برابر هدایت گرما مثل عایق عمل می کند و در نتیجه زمان ضد عفونی را افزایش می دهد. البته گفتنی است وجود رطوبت خاک سبب جوانه زدن بذر علف های هرز و اسپور بعضی از قارچ ها و باکتری ها می شود که به افزایش دما حساس تر هستند.

ب : ضدعفونی خاک توسط انرژی خورشیدی:

پوشاندن خاک توسط پلاستیک های شفاف سبب گرم شدن خاک توسط نور خورشید در ماه های گرم سال جهت کنترل عوامل بیمارگر خاکزی ، آفتاب دهی خاک یا Soil Solarization گفته می شود.

چند اصول اصلی ضدعفونی توسط نور خورشید:

• حداقل زمان استفاده از این روش ۶ هفته در ماههای گرم سال است

• ابتدا استفاده از کود دامی

• آبیاری سبک قبل از کشیدن پلاستیک

• ترمیم سریع پلاستیک توسط نوار چسب

• بعد از اتمام عملیات ادوات قبل از وارد شدن به زمین حتما شسته شود

• جلوگیری از زیر و رو نمودن عمیق خاک بعد ازعملیات

 

روش های شیمیایی ضدعفونی کردن خاک:

 

در روش های شیمیایی ضدعفونی کردن خاک از روش ترکیبات شیمیایی تدخینی استفاده می شود که عمدتا این ترکیبات در خاک بصورت گاز است و در تمامی خلل و فرج و ذرات خاک نفوذ پیدا می کند. ترکیبات شیمیایی بسیار سمی است و برای انسان و محیط زیست بسیار پر خطرناک است ، از این جهت استفاده از این مواد رعایت کامل موارد ایمنی و حتی حضور کارشناس متخصص بسیار ضروری می باشد. شایان ذکر است سموم تدخینی دارای طیف وسیع کشندگی و مرگ بر روی حشرات ،بذور علف های هرز و نیز تمام میکروارگانیسم های خاکزی دارا می باشد.

از جمله دلایل ضدعفونی کردن خاک، تاثیر ترکیبات شیمیایی تدخینی در لایه های مومی حشرات که در برابر محلول آبی مقاومند نفوذ پیدا کنند.
در روش های شیمیایی ضدعفونی کردن خاک میزان گرما و همچنین دی اکسیدکربن بسیار مهم است و با افزایش این عوامل تاثیر بیشتری دارد.

از جمله مهمترین ترکیبات شیمیایی که جهت ضد عفونی خاک استفاده می شودبه شرح زیر است:

• متیل بروماید
• متام سدیم
• فرمالین ( Formalin)
مواد بالا از نظر ساختمان شیمیایی ارتباطی چندانی با هم ندارند لیکن از نظرنحوه ی استفاده تقریباً مشابه هستند به همین دلیل از آنها در ضدعفونی خاک جهت از بین بردن قارچ ها،حشرات،باکتریها،نماتدها و بذر علف های هرز استفاده می شود.

نکات ضروری و ایمنی جهت سم پاشی:

• استفاده از ماسک مخصوص
• جلوگیری از ورود ابزار های ضدعفونی نشده در محیط ضدعفونی شده
• آزمایش خاک ضدعفونی شده و ضدعفونی نشده قبل از کشت
• استفاده از مخلوط ریدومیل بنومیل در صورت عدم دسترسی به روش های ضدعفونی فوق

کلمات کلیدی: (دلایل ضدعفونی کردن خاک، روش های شیمیایی ضدعفونی کردن خاک، روش های غیر شیمیایی ضدعفونی کردن خاک)

دیدگاه‌ها 0