موارد استفاده مالچ در کشاورزی

در اینجا به تعریف مالچ ، کاهش تبخیرازطریق مالچ، مزایای استفاده از مالچ، انواع مالچ و همچنین مزایای کاربرد مالچ میپردازیم تا بیشتر با این محصول آشنا شویم.

مالچ چیست ؟

به پوشش نرم و سبک از کاه ، خاک اره،خاک برگ،ورقه پلاستیکی و مواد بسیار دیگری که در سطح خاک قرار می گیرد خاک پوش و یا مالچ گفته می شود.
این پوشش باعث حفاظت ریشه گیاه و خاک از یخبندان،حفظ رطوبت خاک، کاهش رشد علف های هرز، جلو گیری از تبخیر و فرسایش خاک و در نتیجه جلوگیری از سله بندی خاک می شود. خود طبیعت روش مالچ و یا همان خاک پوش را کشف کرده است بطوریکه برگها از درختان بزرگ بر روی زمین می افتد و با بقایای بقیه گیاهان کمپوست تشکیل می دهد و یک لایه طبیعی بر روی سطح خاک ایجاد می کند که گیاه را در برابر خشکی و سرما محافظت می کند. در این مقاله مزایای کاربرد مالچ را برایتان بازگو می کنیم .

تفاوت های خاک بدون خاک پوش و خاک با پوشش مالچ :

۱٫ حفظ رطوبت خاک در حدود دو برابر
۲٫ کاهش دمای خاک تابستان از ۸ تا ۱۳ درجه
۳٫ کاهش زمان مورد نیاز برای حذف علف های هرز

کاهش تبخیر از طریق مالچ موجب افزایش منابع آبی برای تولید گیاه در مناطق دیم و کاهش تبخیر آب از خاک و باعث تعادل دمای خاک می شود.
یک خاک شخم زده زودتر از یک خاک دست نخورده آب خود را از دست می دهد و فرسایش می یابد. چنانچه یک لایه شن بر روی خاک پاشیده شود مانند یک نارسانا خاک زیرش را محافظت می کند و کاهش تبخیر از طریق مالچ انجام می گیرد.

مزایای استفاده از مالچ

مزایای استفاده از مالچ بهبود بخشیدن به ساختمان خاک، کاهش فرسایش خاک، اضافه شدن مواد آلی و مغذی به خاک، کنترل علف های هرز و حفظ رطوبت خاک می باشد.
از جمله مزایای استفاده از مالچ های به خصوص پلاستیکی رسیدن زودتر محصولات گیاهی به ویژه گیاهانی که گرما دوست هستند مثل ذرت، گوجه، فلفل و گیاهان پیچکدار است.
مالچ ها به دو دسته آلی( بیولوژِیک) مانند علف خشک،کاه، پوست درخت، برگ، کلش، کمپوست و خاک اره است و دسته دوم مالچ های غیر آلی( شیمیایی)که از جنس پلی اتیلن یا پلاستیک است و ضخامت آن بین ۲-۰٫۹ است و بر روی خاک پخش می شود.
کنترل علف های هرز یکی از مزایای استفاده از مالچ می باشد.
معمولا مالچ ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند که این تقسیم بندی بر اساس نوع موادی است که در آنها به کار برده شده است

طبیعی

مالچ های طبیعی بقایای گیاهان، خاک اره، بقایای برگ ها و یا پوست گیاهان است.

مصنوعی

مالچ های مصنوعی شامل مواد پلاستکی که زمینه ی گیاهی دارد، فویل هلی فلزی، پلاستیک، فیبر، کاغذ و پشم شیشه است که البته این نوع مالچ ماندگاری بالاتری نیز دارند.

انواع مالچ از لحاظ نوع ماده استفاده شده در آ به دو دسته ماچ تابستانی و مالچ زمستانی تقسیم می شود. مالچ زمستانی به عنوان یک عایق بر روی گیاه قرار می گیرد و ماچ تابستانی از ورود بیش از حد گرما به خاک جلوگیری می کند.
انواع مالچ مورد استفاده قرار گرفته مالچ نفتی و مالچ طبیعی می باشد که مالچ نفتی مدت زیادی است که استفاده از آن منسوخ شده است و مالچ طبیعی که به آن ارگانیک هم می گویند و می تواند جذب طبیعت شودو طبیعت دوست می باشد.

کاربرد مالچ

کاربرد مالچ در زراعت و باغبانی، حفاظت از خاک، ازدیاد فضای سبز، کاهش بخار شدن آب، ثابت ماندن ماسه های رونده، افزایش کیفیت و کمیت محصول می باشد.

انواع مالچ بر اساس نیاز هر محصول ویا هر منطقه دو دسته است:
۱٫ مالچ های آلی که به آن ها بیولوژیک هم گفته می شود شامل پوست درختان،بقایای گیاهان، کاه و کلش،علف خشک و غیره
۲٫ مالچ های غیر آلی که به آن ها شیمیایی نیز گفته می شود و پوشش هایی از جنس پلاستیک است که بر روی خاک کشیده می شود.

کلمات کلیدی :مالچ ، کاهش تبخیرازطریق مالچ، مزایای استفاده از مالچ، انواع مالچ، مزایای کاربرد مالچ

دیدگاه‌ها 0