نقش بیمه محصولات کشاورزی

(نقش بیمه محصولات کشاورزی بیمه محصولات کشاورزیضرورت بیمه جهت مدیریت خطرپذیری کشاورزی)

نقش بیمه محصولات کشاورزی

یکی از اصلی ترین ابزارهای بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی می باشد. حوزه ی کشاورزی به علت قرار گرفتن در معرض حوادث طبیعی بسیار آسیب پذیر است. به طوری که ممکن است هر لحظه خسارت جدی به مزارع و باغات تولید وارد کند. جلوگیری از ورود زیان ها به بخش کشاورزی قابل کنترل می باشد اما در کل نمی توان جلوی وقوع حوادث را گرفت، لذا کشاورزان به منظور کاهش زیان خود لازم است که اقدام به بیمه ی محصولات خود کنند. نقش بیمه محصولات کشاورزی در جهت تثبیت محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان بسار حائز اهمیت می باشد. مهم ترین مسئله در بیمه، خطرهایی است که باید پوشش داده شوند.

از خسارات موجود در بخش کشاورزی می توان موارد زیر را نام برد:
 • خسارات طبیعی
 • خسارات مالی
 • خسارات اجتماعی
 • خسارات اقتصادی

یکی از مهم ترین ریسک هایی که اکثر کشاورزان در کشورهای در حال توسعه کم و بیش با آن رو به رو هستند، عدم اطمینان از نتیجه فعالیتشان می باشد. بیشتر کشاورزان در کشورهای جهان سوم فقیر بوده و منابع محدودی دارند، بنابراین قادر به تحمل ریسک  از بین رفتن محصولات کشاورزی نیستند. در این وضعیت بیمه به عنوان یک عامل کلیدی نقش آفرینی می کند.

نقش بیمه محصولات کشاورزی را اینگونه می توان شرح داد:

 • تداوم رشد و توسعه انفرادی کشاورزان
 • تعدیل تاثیرات اقتصادی حاصل از بلایای طبیعی و حتی خطرهای موجود در بازار

لازم به ذکر است بیمه محصولات کشاورزی به تنهایی قادر نیست که بهره وری را افزایش دهد و یا منبعی جهت تامین مالی باشد.

علل ضرورت بیمه جهت مدیریت خطرپذیری کشاورزی:
 • تاثیر در تقویت اقتصاد ملی
 • افزایش انگیزه کشاورزان
 • کاهش ریسک شغل و حرفه کشاورزی
 • تضمین سرمایه کشاورزان
 • افزایش اعتماد به نفس و حفظ روحیه بالا هنگام بروز حوادث و …

مدیریت خطرپذیری به معنی سنجش خطرپذیری و بعد از آن به کارگیری راهکارهایی جهت مدیریت آن می باشد. در کل هدف از مدیریت خطرپذیری، پیشگیری و محافظت از سرمایه های بیمه گذاران و کاهش اثرات زیان بار است.

اصلی ترین مورد جهت مدیریت خطرپذیری، تشخیص الگو می باشد، اما عوامل دیگری نیز در این میان حائز اهمیت اند، مثلا:

 • اینکه چه حوادثی با چه مقدار آسیب رخ می دهد
 • این حوادث احتمالی چگونه اتفاق خواهند افتاد
 • واکنش ما در قبال این حوادث چه باید باشد
متاسفانه مدیریت بحران فقط محدود به اقداماتی است که بعد از وقوع بحران انجام می گیرد. اما در حوزه بیمه محصولات کشاورزی تمرکز اصلی روی موارد زیر نسبت به وقوع حوادث طبیعی و غیرمترقبه می باشد:
 • پیش بینی ها
 • برنامه ریزی ها
 • آینده نگری ها

ضرورت بیمه جهت مدیریت خطرپذیری کشاورزی زمانی به طور ملموس احساس می شود که کشاورز بعد از ماه ها رسیدگی به محصولات خود، در روزهای نهایی نزدیک به برداشت دچار حوادث زیان باری می گردد و آنجاست که شخصی که محصولات خود را بیمه کرده است؛ اگرچه ناکام مانده ولی با دریافت خسارت از شرکت بیمه، انگیزه بیشتری جهت  ادامه فعالیت خود پیدا می کند. به طور کلی بیمه، به خصوص بیمه محصولات کشاورزی، به علت عدم اطمینان و وجود ریسک در فعالیت های اقتصادی پایه گذاری شده است. بیمه محصولات کشاورزی ساز و کاری جهت مشارکت در خطرپذیری می باشد که در واقع موجب انتقال خطرپذیری از بیمه گذاران به شرکت های بیمه کننده می گردد. در بخش بیمه محصولات زراعی ریسک های گوناگونی موجود می باشند که بیمه پذیر نیستند.

شروط لازم جهت قرار گرفتن خطرها تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی:
 • عمومیت داشتن: یعنی تعداد زیادی از گونه های مشابه در معرض یک خطر باشند
 • عدم قطعیت: وقوع خطر و زمان آن نباید قطعی باشد. علاوه بر این میزان خطر و گستره ی خسارت آن نباید معلوم و قطعی باشد.
 • اجتناب ناپذیری: خسارت باید از بیمه گذار جدا باشد؛ یعنی بیمه گذار نباید بتواند میزان خسارت را کم یا زیاد کند.
 • قابلیت اندازه گیری: برای آنکه بتوان حق بیمه را تعیین نمود، لازم است احتمال وقوع خطر قابل تخمین و اندازه گیری باشد.
 • کارایی اقتصادی: بیمه گذار باید توان پرداخت هزینه خسارت و حق بیمه را داشته باشد.

در کشور ما بیمه کشاورزی زمانی قادر به عملکرد بهینه است که علاوه بر رعایت اصول بیمه بر اساس کمک و تعاون متقابل اجرا گردد و از نهادهایی مانند شورای روستا و تعاونی ها به عنوان راه ارتباطی با کشاورزان استفاده شود. به دلیل اهمیت بالای حوزه کشاورزی، دولت ها با اجرای برنامه های گوناگون تلاش در توسعه ی بیمه در بین کشاورزان خود دارند. تا هم زمینه عدالت اجتماعی را فراهم نموده باشند و هم امنیت را برای کشاورزان و محصولات آنها به ارمغان آورند.

(نقش بیمه محصولات کشاورزی بیمه محصولات کشاورزیضرورت بیمه جهت مدیریت خطرپذیری کشاورزی)


(فروشگاه آنلاین بهرویش همیار کشاورزان)

دیدگاه‌ها 0