نوشته ها و مقالات علمی

کسب امنیت غذایی و توسعه ی بخش کشاورزی یکی از مهم ترین دغدغه های موجود در سال های اخیر می باشد. توجه به این مساله در قوانین بالا دستی هر کشوری در نظر گرفته می شود. در کشور عزیزمان نیز این مساله مورد توجه مسئولین قرار گرفته است و بر استفاده حداکثری از منابع تاکید شده است.

به طور کلی تولیدات کشاورزی شامل دامداری، شیلات، زراعت، باغداری می شود که به منظور کسب نتیجه حداکثری نیاز به توجه به تمامی موارد ذکر شده می باشد.

شرکت بهرویش با استفاده از کارشناسان با تجربه و متخصص خود بر آن شده است که با ارائه ی نوشته ها و مقالات علمی در تمامی زمینه های کشاورزی بر پایه ی مستندات علمی، به بر طرف نمودن نیاز کشاورزان و مراجعه کنندگان به این مرجع برای کسب اطلاعات به روز، علمی، مفید و مداوم بپردازد.