پویش از خانه بخریم

پویش از خانه بخریم کمک بزرگی است تا در دنیایی داشته باشیم زیبا تر از پیش و مناسب تر برای زنگی.  همه می دانند که در این روزها شرایط خرید به اندازه ای بحرانی شده است که یکی از مهم ترین راه های جلوگیری از شیوع بیماری قرنطینه است تا از این طریق بتوان خطرات احتمالی را تا میزان بالایی کنترل نمود.اما چگونه می توان بدون اینکه از خانه خارج شویم نیاز های خود را برطرف نماییم.

بدین منظور شرکت پست به همراه فروشگاه های آنلاین پویشی راه اندازی نموده است تا از این طریق بتوان نیاز های افراد را برطرف نمود.این پویش با نام پویش از خانه بخریم معرفی گردیده است.