کنترل آفات محصولات زراعی

کنترل زراعی کنترل مکانیکی (ایجاد گودال ، حفره و ایجاد مانع) کنترل شیمیایی (آفت کش های شیمیایی) کنترل تلفیقی (استفاده از مجموعه روش ها یا تعدادی از روش های کنترل بسته به شرایط زمانی و مکانی) کنترل آفات محصولات زراعی - فهرست آفات محصولات زراعی - بیماری های محصولات زراعی

(کنترل آفات محصولات زراعی – فهرست آفات محصولات زراعی – بیماری های محصولات زراعی)

کنترل آفات محصولات زراعی:

یکی از مهم ترین مشکلاتی که از زمان پیدایش کشاورزی با آن همراه بوده، آفات کشاورزی هستند. لذا ما نمی توانیم آفات کشاورزی را به طور کامل ریشه کن و نابود کنیم، بلکه باید آنها را مدیریت کنیم. هر گونه عامل زنده ( مانند کنه، حشره) یا غیرزنده ( مانند سیل، سرما، تگرگ و…. ) که به انسان یا حیوانات او یا محصولات او از نظر اقتصادی (کمی و کیفی) زیان وارد کند در گروه آفات دسته بندی می شود. یکی از اصلی ترین مواردی که موجب گسترش کشاورزی و خوشحالی کشاورزان می شود تولید محصول با بالاترین راندمان است. کشاورز باید بتواند برای بازدهی بالا،زراعت یا باغی که دارد را از آفات کشاورزی حفظ کند. با به کارگیری روش های ساده می توان از خسارت آفت ها و بیماری ها جلوگیری کرد یا آن را به حداقل رساند. لازم به ذکر است ورود هر گونه ضایعه در میوه یا پوست میوه در اثر آفت به عملیات کنترل شدید به خصوص استفاده از سموم شیمیایی نیازی ندارد، بلکه با یک هرس مناسب یا تغییر در روش نگهداری درختان می توان از زیان اقتصادی جلوگیری کرد.

از جمله مواردی که می تواند موجب کنترل آفات محصولات زراعی شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • استفاده از گونه های مقاوم
 • تنوع و گوناگونی ارقام محصولات کشاورزی
 • مدیریت آبیاری
 • کود دهی
 • شخم زدن
 • استفاده از نهال و بذرهای سالم

به کارگیری روش های بالا موجب می شود روابط طبیعی بین محصول و جانوران زیان آور بهم ریخته و این جانوران قادر به استفاده ی طبیعی از گیاه نباشند.

روش های کنترل آفات محصولات زراعی:
 • کنترل زراعی
 • کنترل مکانیکی (ایجاد گودال ، حفره و ایجاد مانع)
 • کنترل شیمیایی (آفت کش های شیمیایی)
 • کنترل تلفیقی (استفاده از مجموعه روش ها یا تعدادی از روش های کنترل بسته به شرایط زمانی و مکانی)
 • کنترل بیولوژیک (استفاده از دشمنان طبیعی مانند کفشدوزک ها، سارها، شیخک ها و…)
 • استفاده از حشرات مفید
 • استفاده از حشره کش های میکروبی
 • استفاده از ارقام مقاوم

طی سال های اخیر با افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به عوارض زیان آور سموم، سازمان های مرتبطی به درستی سیاست ترقیب دهقانان به کاهش مصرف سموم و تولید محصولات سالم و ارگانیک را در پیش گرفته اند.

به طور کلی مجموعه عوامل خسارت زا به محصولات زراعی در سه گروه عمده ی زیر قرار دارند:
 • آفات گیاهی
 • بیماری های محصولات زراعی
 • علف های هرز

فهرست آفات محصولات زراعی

توصیه می شود برای جلوگیری از اثرات مضر آفت کش ها و سموم شیمیایی به کشاورزی طبیعی یا زیستی (ارگانیک) روی آورد و مواد طبیعی را جایگزین سموم ، کودهای شیمیایی و مواد مصنوعی نمود. از کل خسارت های وارد شده به محصولات کشاورزی، حدود ۳۰ درصد آن ها ناشی از آفات هستند. خسارت آفات محصولات زراعی در کشور ما در سال های گذشته بسیار زیاد بوده اما اخیرا با پیشرفت علم گیاه پزشکی این صدمات کاهش یافته است، البته میزان این خسارات هنوز هم نسبت به استانداردهای جهانی بالاتر است.

انواع آفات از جهت اهمیت به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
 • آفات درجه اول : آفات خطرناکی که هر ساله به محصولات زراعی خسارت اقتصادی می زند و میزان این خسارت بسیار بالا می باشد
 • آفات درجه دو : آفاتی که معمولا خسارت عمده ای ندارند و تنها در برخی شرایط خاص حالت طغیانی می یابد.
 • آفات درجه سوم : آفاتی که بالقوه آفت اند و قادرند خسارت ایجاد کنند ولی در شرایط عادی خسارت آنها روی برخی گیاهان اهمیت اقتصادی ندارد.

امروزه تولید محصولات گلخانه ای رو به افزایش می باشد و گلخانه داران نقش به سزایی در تولید محصولاتی مانند خیار، فلفل، گوجه فرنگی، گل و گیاهان زینتی و … دارند. لازم به ذکر است که تولید محصول گلخانه ای از حساسیت بالایی برخوردار است و مستلزم داشتن اطلاعات گسترده و جامع در ارتباط با ابعاد گوناگون تولید می باشد. بیماری های محصولات زراعی و گلخانه ای از عوامل بسیار مخرب بر کیفیت و کمیت تولید در گلخانه است و سهل انگاری در مبارزه با آن ها، خسارات غیر قابل جبرانی به گلخانه دار وارد می کند.

(کنترل آفات محصولات زراعی – فهرست آفات محصولات زراعی – بیماری های محصولات زراعی)


(فروشگاه آنلاین بهرویش همیار کشاورزان)

دیدگاه‌ها 0