کودهای ماکرو و میکرو

در مقاله سعی دارد تا نقش کود های ماکرو و میکرو در کشاورزی ، تفاوت کود ماکرو و میکرو ، زمان مصرف کود ماکرو و میکرو و همینطور مزایای استفاده از کود های ماکرو و میکرو رابرای شما عزیزان توضیح دهد.

بطور کلی گیاهان به گروهی از عناصر خاص در جدول تناوبی برای رشد نیازمندند که در دوره های مختلف رشد گیاهی به مصرف گیاه می رسند. میزان مورد نیاز این عناصر در گیاهان مختلف متفاوت است، اما به طور کلی از نظر میزان استفاده گیاهان از این عناصر، به دو دسته ماکروالمنت( عناصر پر مصرف) و میکرو المنت( الیگو المنت یا عناصر کم مصرف) تقسیم بندی می شوند.
کودهای کامل “ماکرو و میکرو”با دارا بودن عناصر اصلی مانند ازت N، فسفر P و پتاسیم K باعث رشد و توسعه ریشه گیاهان می شوند. نقش کود های ماکرو و میکرو در کشاورزی را در اینجا تشریح می کنیم.
دارا بودن این عناصر موجب سلامت و شادابی و مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها می گردد همچنین ماندگاری میوه را افزایش داده و زودرسی و مقاومت در برابر تنش های محیطی را به دنبال دارد.

تفاوت کود ماکرو و میکرو

تفاوت عناصر کم مصرف و پرمصرف نه در تعداد دفعات مصرف ,بلکه در میزان مصرف آنهاست. بسیاری تصور می کنند، عنصر کم مصرف را باید به دفعات کم ولی به مقدار زیاد استفاده کرد، در صورتی که عکس این موضوع صادق است و این تصوری کاملا اشتباه است به عبارتی هر وقت ازت یا فسفر به عنوان تغذیه به گیاهی داده شد، لازم است از کود آهن Fe هم استفاده شود ولی به مقدار بسیار کمتر (کشت هیدروپونیک)

زمان مصرف كود میکرو و ماکرو

به طور كلی، كودهای شيميايی در دو زمان قبل يا همزمان كاشت (پايه) ویا پس از رويش (سرك) مصرف می گردند. توجه کنید عواملی از قبيل نوع و مرحله رشدی گياه، نوع كود و آب و هوای منطقه و غيره زمان كود پاشی را مشخص می كند زمان پخش کود می تواند قبل از شخم زدن باشد که این مربوط به کود های آلی و معدنی است و یا می تواند همزمان با کشت باشد که شامل کود های پایه است به عنوان مثال
كود ميكرو TRACE گياه با قابليت حلاليت بالا و جذب حداكثر از طريق برگ ها را دارد که بهترين كود قابل توصيه جهت برطرف نمودن كمبود عناصر ريزمغذي مي‌باشد. بهترين تأثير از مصرف كود ميكرو TRACE گياه زماني حاصل مي‌گردد كه گياه تحت هيچگونه تنشي قرار نداشته باشد و نياز گياه به آب و عناصر اصلي (ازت، فسفر، پتاسيم) تأمين شده باشد، به عبارت ديگر محلول پاشي قبل يا چند روز بعد از آبياري انجام گردد.

مزایای استفاده از کود های ماکرو و میکرو

کود های ماکرو عبارتند از:

•ازت N
در رشد رویشی گیاه موثر است البته توجه داشته باشید ازدیاد کود ازت موجب کاهش رشد زایشی گیاه و ریزش گل می شود.

•فسفرP
در ریشه زایی و توسعه ریشه نقش عمده دارد

•پتاسیم K
این عنصر باعث گلدهی تلقیح گل و میوه دهی،و مقاومت در برابر بیماری ها می شود.

• گوگرد S
نقش اصلی گوگرد تنظیم PH خاک و اسیدی کردن آن است. این عنصر می تواند به صورت گاز SO2 توسط گیاه جذب گردد،هم چنین میتوان از این عنصر در خاکهای آهکی به منظور کم کردن PHخاک استفاده کرد. عنصر گوگرد با عنصر (میکرو) مولیبدن رقابت دارد.

•منیزیمMg
در ساختار کلروفیل حضور دارد،همچنین توانایی انتقال انرژی را دارد.

عناصر میکرو عبارتند از:

• کلسیمCa
کلسیم نقش مهمی در ساختار دیواره سلولی گیاه دارد اما با شست و شوی زیاد از دسترس گیاه خارج میشود،بنابراین در خاکهای شنی کمبود بیشتری دیده میشود.

•آهنFe
نقش مهمی را در متابولیسم،فتوسنتز و تنفس ایفا می کند،آهن با منگنزMn اثر جذب رقابتی دارد.

•منگنزMn
نقش این عنصر در فتوسنتز و تبادل هیدروکربن ها و ازت میباشد،در PHپایین جذب می گردد.

•رویZn
در تبادل انرژِ و مواد مختلف و هیدروکربن ها نقش دارد

•مولیبدنMo
این عنصر در تبادل مواد نقش دارد،با کاهش PH خاک جذب آن افزایش می یابد ،همچنین وجود عنصر فسفر جذب مولیبدن را زیاد میکند.

•مسCu
در تولید پروتئین گیاهی نقش دارد.

•بورB
در تلقیح گل و رشد ریشه تاثیر بسزایی دارد

کلمات کلیدی: نقش کود های ماکرو و میکرو در کشاورزی – تفاوت کود ماکرو و میکرو – زمان مصرف کود ماکرو و میکرو – مزایای استفاده از کود های ماکرو و میکرو

دیدگاه‌ها 0