نوشته‌ها

در این مقاله در مورد کود دهي به گياهان، نيازهاي كودي گياهان، زمان كود دهي به گياهان و انوع روش كوددهي صحبت میشود که میتوان با استفاده از این اطلاعات گیاهی شادابتر و سالم تر پرورش داد.
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

نیاز گیاهان به کود


مضرات آتش زدن بقایای گیاهی – آتش زدن کاه و کلش – تاثیر سوزاندن بقایای گیاهی بر حاصلخیزی خاک
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

سوزاندن بقاياي گياهي و كاه و كلش


با استفاده از این مقاله میتوانید در مورد حاصلخیزی خاک و اجزای آن ، مدیریت حاصلخیزی خاک و همچنین حاصلخیزی خاک های زراعی اطلاعات مفیدی کسب کنید.
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

چطور خاک زراعی را حاصلخیز کنیم؟


کلمات کلیدی: راه های اصلاح خاک های شور و سدیمی - روش های مبارزه با شوری خاک - مواد کاهش دهنده شوری خاک
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

اصلاح خاک های شور و سدیمی


در اینجا به تعریف مالچ ، کاهش تبخیرازطریق مالچ، مزایای استفاده از مالچ، انواع مالچ و همچنین مزایای کاربرد مالچ میپردازیم تا بیشتر با این محصول آشنا شویم.
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

موارد استفاده مالچ در کشاورزی


در این مقاله در مورد سه نکته مهم خاک یعنی تفسیر آزمون خاک ،اهمیت آزمون خاک وچگونگی انجام آزمایش خاک صحبت میکنیم شما میتوانید اطلاعات مفیدی از آن دریافت کنید
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

آزمون خاک کشاورزی


استفاده از حشرات در افزایش عملکرد تولید بذر، حشرات گرده افشان، نقش زنبور عسل در گرده افشانی
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

استفاده از حشرات برای افزایش عملکرد بذر گیاهان


محافظت گیاهان در برابر سرمازدگی - جلوگیری از سرمازدگی درختان میوه - روش های مقابله با سرمازدگی باغات - عوامل موثر در جلوگیری از سرما زدگی گیاهان
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

سرمازدگی گیاهان و روش های مقابله با آن


در این مقاله به ارائه توضیحاتی در رابطه با هورمون گیاهی و انواع هورمون های کاربردی در گیاهان و فروش هورمون های گیاهی می پردازیم.
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

طبقه بندی هورمون گیاهی


پیامدهای مهم و تاثیرگذار بر روی تولید محصولات کشاورزی و همچنین طبیعت آسیب‌پذیر محصولات کشاورزی خسارت‌های زیادی را برای کشاورزان و روستائیان و همچنین سرمایه گذاران این بخش در پی خواهد داشت.
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

کنترل ریسک در مزارع کشاورزی


علم فنولوژی: به عبارت ساده به واکنش و عكس العمل گياهان نسبت به شرايط فيزيكي محيط گفته می شود. علم آگرونومی : اصلاح شرایط رویشی و اکولوژی توسط فنون مختلف کشاورزی. علم پدولوژی: عبارت است از رژيم (آبی -حرارتی)خاك. هواشناسی در کشاورزی - توصیه های هواشناسی کشاورزی - جایگاه هواشناسی کشاورزی
0
تغذیه و آبیاری

هواشناسی در کشاورزی


عناصر اولیه ی پر مصرف گیاه
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

عناصر اولیه ی پر مصرف گیاه


IBA
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

هورمون اکسین


CA
0
تنظیم کننده های رشد گیاهی

تنظیم کننده های رشد گیاهی


به طور کلی سلول های گیاهی علاوه بر آب و مواد معدنی به منظور رشد مناسب به مواد شیمیایی دیگری مانند موادو ترکیبات آلی نیاز دارد که هورمون نام دارد. این هورمون ها به میزان بسیار اندکی مورد نیاز است که در اغلب موارد توسط خود گیاه تولید می شود. گاها موادی که به صورت مصنوعی توسط انسان تولید گردیده است می تواند در گیاه تاثیری مشابه و یا کاملا عین یکی از هورمون های گیاهی را دارد، به این هورمون ها ی مصنوعی تنظیم کننده های رشد گیاهی گفته می شود. تنظیم کننده رشد گیاهی به طور معمول هورمون های مصنوعی گیاهی و یا ترکیبات سنتز شده ای هستند که فر آیند های فیزیولوژیکی گیاه را تغییر می دهند. این هور مون های با تقلید کردن از روی اعمال هورمون های گیاهی، تاثیر گذاشتن بر روی دیگر هورمون ها و تغییر دادن و یا انتقال محل تاثیر هورمون ها روند رشد گیاه را تنظیم می کنند.