روز مزرعه شلغم ۹ دی ماه ۱۳۹۸

فیلد بذر شلغم

 

روز مزرعه بذر شلغم سیدزلند

بالا بردن سطح دانش کشاورزان یکی از اصلی ترین عواملی است که باعث پیشرفت در صنعت کشاورزی می شود با توجه به اهمیت کشت و جایگاه ویژه محصول شلغم در منطقه، شرکت بهرویش افتخار داشت روز مزرعه ای با موضوع انتخاب بذر،کاشت و داشت محصول شلغم در منطقه شهرک منتظری شهرستان دزفول استان خوزستان در روز دوشنبه ۹ دی ماه سال ۱۳۹۸ برگزار نماید.

در این جلسه آقای مهندس دهقانی کارشناس امور کشارزی توضیحاتی در رابطه با مراحل کشت محصول شلغم و مزایای کشت بذر شلغم سیدزلند و محصول نهایی در مزرعه به کشاورزان عزیز اراعه نمودند.

 

دیدگاه‌ها 0

19 + 19 =