نمایش 193–201 از 201 نتیجه

خیار سوپرمینی هیبرید سپاهان Sepahan F1 از شرکت انزا زادن هلند

خیار هیبرید سپاهان Sepahan F1 از شرکت انزا زادن هلند بذر خیار  گلخانه ای سپاهان یکی دیگر از محصولات شرکت

بذر گوجه فرنگی تورسیدا ۳۱۳۳ بیجو

بذر گوجه فرنگی تورسیدا ۳۱۳۳ بیجو بذر گوجه فرنگی تورسیدا محصولی از شرکت بیجو هلند در بسته های ۱۰۰۰ عددی

بذر فلفل دلمه گلخانه ای هیبرید ۶۷۱۴

بذر فلفل دلمه هیبرید  گلخانه ای ۶۷۱۴ فلفل دلمه هیبریدگلخانه ای رقم ۶۷۱۴ یکی از ارقام فلفل دلمه هیبرید قرمز رنگ

بذر فلفل دلمه گلخانه ای هیبرید رقم ۱۴۲۱

بذر فلفل دلمه گلخانه ای هیبرید رقم ۱۴۲۱ بریدر بذر فلفل دلمه گلخانه ای رقم ۱۴۲۱ بریدر به رنگ زرد

بذر خیار گلخانه ای هیبرید رقم سنم

بذر خیار گلخانه ای هیبرید رقم سنم بذر خیار گلخانه ای هیبرید رقم سنم، یکی دیگر از بذرهای تولیدی محققان

بذر گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید رقم MATRIXE 7030 F1 بریدر

بذر گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید رقم MATRIX 7030 F1 بریدر بذر گوجه فرنگی گلخانه ای رقم  یکی از بذرهای

بذر گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید رقم ISOTOPE 8020 F1 بریدر

بذر گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید رقم ISOTOPE 8020 F1 بریدر بذر گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید رقمISOTOPE 8020 F1

بذر خیار گلخانه ای هیبرید رقم VECTOR F1 بریدر

بذر خیار گلخانه ای هیبرید رقمVECTOR F1 بریدر بذر خیار  گلخانه ای VECTOR F1 یکی دیگر از بذرهای هیبرید گلخانه