نمایش دادن همه 11 نتیجه

بذر بادمجان والنتینا

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان والنتینا – بادمجان والنتینا – بادمجان هیبرید والتنینا  – بادمجان قلمی والنتینا) بذر بادمجان والنتینا بذر

بذر بادمجان شانتال

  کلمات کلیدی: (بذر بادمجان شانتال – بادمجان شانتال – بادمجان هیبرید شانتال – بذر بادمجان دلمه هیبرید فضای باز

بذر بادمجان کارابی

کلمات کلیدی : (بذر بادمجان کارابی – بادمجان کارابی – بادمجان فضای باز کارابی – بادمجان قلمی کارابی) بذر بادمجان

بذر بادمجان گالین

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان گالین – بادمجان گالین – بادمجان دلمه ای گالین – بادمجان فضای باز گالین) بذر بادمجان

بذر بادمجان پولسار

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان پولسار – بادمجان پولسار – بادمجان فضای باز پولسار – بادمجان دلمه ای پولسار – بذر

بذر بادمجان لیدی

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان لیدی – بادمجان لیدی – بادمجان هیبرید لیدی – بادمجان دلمه ای لیدی – بذر بادمجان

بذر بادمجان SAMIN F1

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان SAMIN F1 – بذر بادمجان ثمین اف ۱ – بذر بادمجان نیمه افراشته SAMIN F1 –

بذر بادمجان ۱ SIAVASH F

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان ۱ SIAVASH F – بادمجان ۱ SIAVASH F – بذر بادمجان شیرین SIAVASH F1 – بذر

بذر بادمجان دلمه بلک بیوتی

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان دلمه بلک بیوتی – بذر بادمجان هیبرید بلک بیوتی – بادمجان بلک بیوتی – بذر بادمجان

بذر بادمجان فضای باز

بذر بادمجان فضای باز در تمام استان های کشور در سطوح متفاوتی کشت شده است. که توسط کشاورزان ارقام مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.
این بذر در کشورهای مختلف دنیا دارای تنوع بسیار گسترده ای می باشد. این محصول دارای میوه هایی در رنگ های بسیار متنوع می باشد.

در ایران در نوع هیبرید و OP (به ارقام استاندارد مشهور هستند) توسط بهره برداران کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
این محصول با رنگ بنفش تیره تا سیاه در ایران کشت می شود. ارقام مختلف این محصول از نظر کیفیت رنگ با یک دیگر متفاوت می باشند.
بذر بادمجان فضای باز در صورتی که تعداد بذر کمی در میوه تشکیل شود به عنوان یک شاخص مطلوب برای رقم به حساب می آید.

تقسیم بندی

بذر بادمجان فضای باز از نظر تیپ و شکل میوه دارای تنوع گسترده ای می باشد. این میوه در ایران به طور تقریبی دارای سه نوع قلمی، دلمه ای و کلاسیک می باشد. تیپ قلمی در بین سایر تیپ ها از طرفداران بیش تری برخوردار می باشد.
بذر بادمجان در صورتی که نسبت به تنش های محیطی و شرایط اقلیمی منطقه سازگار نباشد دچار گل ریزی شده و این مورد عملکرد نهایی را به شدت کاهش می دهد.
این محصول در صورتی که واریته مناسب انتخاب شود عملکرد بسیار بالایی خواهد داشت. لازمه این مورد بررسی همه جانبه ویژگی های ارقام مختلف است.