نمایش 1–12 از 92 نتایج

در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه

بذر خیار گلخانه ای

بذر خیار گلخانه ای از جنبه های مختلفی دارای اهمیت است و در ایران و جهان از تنوع بالایی برخوردار است.

خیار گلخانه ای دارای رشد نامحدود بوده و مناسب کشت در فضای گلخانه می باشد. این بذرها در فضای گلخانه به صورت عمودی رشد کرده و عملکرد بسیار بالایی دارند.

خیار گلخانه ای از نظر اندازه میوه به دو دسته کلی تقسیم می شوند. ارقامی با اندازه میوه 18-16 سانت و ارقامی با اندازه میوه 12-8 سانتی متر.

بذر خیار گلخانه ای باید با توجه به شرایط خاص هر منطقه انتخاب شود و در انجام آزمایشات مزرعه ای به شناسایی و یافتن ارقام مناسب در هر منطقه کمک شایان توجهی خواهد کرد.

خیار گلخانه ای به طور کلی ارقام پارتنوکارپ بوده و جهت تولید میوه نیاز به گل نر ندارد و تمامی گل های تشکیل شده ماده می باشند که در نهایت به میوه تبدیل می شوند.

تقسیم بندی

خیار گلخانه ای از نظر تعداد گل یا میوه در هر بند نیز تقسیم بندی شده که شامل سه دسته زیر می شوند:

خیار گلخانه ای پرگل: که عموما این ارقام در هر بند 6-4 میوه تشکیل می دهند و اصولا گلخانه های مجهز به خوبی می توانند پتانسیل این ارقام را نشان دهند.

خیار گلخانه ای میانگل: این ارقام در هر بند 4-2 میوه تشکیل می دهند و سازگاری بالایی با شرایط مختلف محیطی دارند، در اغلب نقاط کشور قابلیت کشت دارند.

خیار گلخانه ای تک گل: این ارقام در هر بند دارای 2-1 میوه هستند و مناسب کشت در شرایط محیطی نامطلوب و اغلب در فصل زمستان مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع واریته های معرفی شده از بذر خیار گلخانه ای نسبت به بیماری ها و شرایط مختلف اقلیمی سازگاری های منحصر به خود را دارند لذا توجه به ویژگی های این ارقام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.