قارچ کش آرتیا (پروپیکونازول+ سایپروکونازول)

343,000 تومان

آرتیا قارچ كشي است سيستميك از گروه تريازول ها كه مخلوط دو سم پروپيكونازول و سايپروكونازول مي باشد. آرتیا از طريق برگ جذب و بر بيمارگرهاي قارچي در اولين مرحله تشكيل هاستوريوم اثر مي گذارد و با اختلال در بيوسنتز استرول هاي غشاء سلولي منجر به توقف توسعه قارچ مي شود. آرتیا با میزان مصرف کم (300 میلی لیتر در هکتار برای زنگ و 400 میلی لیتر در هکتار برای سایر بیماری ها) قادر است با انواع بیماری های مهم گندم و جو هم زمان مبارزه کند. اگر چه بهترین نتایج زمانی حاصل می شود که آرتیا به منظور پیشگیری به کار می رود، آرتیا را می توانید در تمام مراحل رشد گندم و جو با مشاهده اولین علائم بیماری و با توجه به شرایط و نیاز مزرعه خود مصرف کنید.

محصول بیماری میزان مصرف
گندم و جو انواع زنگ غلات، سپتوریوز، سفیدک سطحی، لکه قهوه ای نواری جو 300 میلی لیتر در هکتار برای زنگ و 400 میلی لیتر در هکتار برای سایر بیماری ها

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه