لطفا به منظور اطلاع از قیمت روز محصولات با شرکت تماس حاصل فرمایید. (۳۷۷۳۵۸۵۱-۰۳۱)

 

لیست قیمت کود های مایسا شرکت بهرویش

 

نام محصول نوع مصرف بسته بندی قیمت هر کیسه (تومان)
مایسا اپتیمم
NPK 20-20-20 آبیاری و محلولپاشی ۱۰کیلوگرمی ****
NPK 15-5-30 آبیاری و محلولپاشی ۱۰کیلوگرمی ****
NPK 12-12-36 آبیاری و محلولپاشی ۱۰کیلوگرمی ****
NPK 10-10-40 آبیاری و محلولپاشی ۱۰کیلوگرمی ****
NPK 30-10-10 آبیاری و محلولپاشی ۱۰کیلوگرمی ****
NPK 12-3-43 آبیاری و محلولپاشی ۱۰کیلوگرمی ****
NPK 10-52-10 آبیاری و محلولپاشی ۱۰کیلوگرمی ****
NPK 20-20-20 آبیاری و محلولپاشی ۱کیلوگرمی ****
NPK15-5-30 آبیاری و محلولپاشی ۱کیلوگرمی ****
NPK 12-12-36 آبیاری و محلولپاشی ۱کیلوگرمی ****
مایسا گرند نوع مصرف بسته بندی قیمت بسته بندی (تومان)
سولفات پتاسیم آبیاری ۱۰کیلوگرمی ****
نیترات کلسیم (پودری) آبیاری ۱۰کیلوگرمی ****
نیترات کلسیم(کریستال) آبیاری ۱۰کیلوگرمی ****
نیترات پتاسیم آبیاری ۱۰کیلوگرمی ****
سولفات منیزیم آبیاری ۱۰کیلوگرمی ****
اوره فسفات آبیاری ۱۰کیلوگرمی
مونو پتاسیم فسفات آبیاری ۱۰کیلوگرمی ****
مایسا مای سویل آبیاری و محلوپاشی   ۵لیتری ****
مایسا مای سویل آبیاری و محلوپاشی ۲۰لیتری ****
اصلاح کننده خاک (اسید فولویک) آبیاری و محلولپاشی ۵لیتری ****
اصلاح کننده خاک (اسید فولویک) آبیاری و محلولپاشی  ۲۰لیتری ****
هیومیک پودر آبیاری ۱کیلویی ****
پتاس K40 محلولپاشی ۱لیتری ****
مایرن (آهن) آبیاری ۱کیلویی ****

 

لیست قیمت کود های نواگرو شرکت بهرویش


 

نام محصول نوع مصرف بسته بندی قیمت بسته بندی(تومان)
نوافول محلولپاشی ۱لیتر ****
آلگامین محلولپاشی ۱لیتر ****
نوادوس محلولپاشی ۱لیتر ****
رادیمکس دوگانه ۱لیتر ****
نواتر آبیاری ۵لیتر
نورگ محلولپاشی ۱لیتر ****
بر محلولپاشی ۱لیتر
دیسال کا آبیاری ۵لیتری
اکتی کلسیم منیزیم دوگانه ۱لیتر ****
یومیک ۱۸ آبیاری ۵لیتری ****
بیوکر محلولپاشی ۱لیتر
تریپتون محلولپاشی ۱لیتر