نوشته‌ها

بذر-خیار-گلخانه-ای-سبا
0
ویدئوهای بهرویش

رضایت مشتری بزرگترین سرمایه ماست


زیست_شناسی_تریپس
0
ویدئوهای بهرویش

عامل لکه های طلایی برگ های خود راشناسایی کنید.


سولفور
0
ویدئوهای بهرویش

اصلاح خاک های شور و قلیایی با کودسولفور مایسا


وستلند
0
ویدئوهای بهرویش

رضایت مشتری بزرگترین سرمایه ماست


تریپس-ها
0
ویدئوهای بهرویش

آفت تریپس، عامل اساسی آسیب دیدن شکوفه ها و گل های محصولات


کاپی-زرد
0
ویدئوهای بهرویش

توزیع فلفل های کشیده کاپی و فانتزی بسته بندی های صد عددی توزیع به صورت رایگان


آفت-توتا
0
ویدئوهای بهرویش

آفتی که خسارات زیادی به محصول شما میزند


سم-آبیاری
0
ویدئوهای بهرویش

عملیات سم آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای


چیتا
0
ویدئوهای بهرویش

بذر هیبرید خیار گلخانه ای چیتا، هم سایز و هم شکل، پیشنهاد مناسب برای گلخانه داران


صدری
0
ویدئوهای بهرویش

رضایت مشتری بزرگترین سرمایه ماست


کالیبراسیون
0
ویدئوهای بهرویش

در این پادکست به راهکارهای مهمی جهت نحوه ی کالیبراسیون در سیستم آبیاری قطره ای اشاره کرده ایم


مای-سویل
0
ویدئوهای بهرویش

مای سویل مایسا، محصولی ضد تنش برای افزایش گلدهی و ریشه دهی گیاهان شما


خاک-شور
0
ویدئوهای بهرویش

کشاورزی در خاک شور


سم-آبیاری-در-سیستم-آبیاری-قطره-ای
0
ویدئوهای بهرویش

سم آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای (بخش دوم)


فوسکا
0
ویدئوهای بهرویش

کود فوسکا مایسا، تامین همزمان دو عنصر فسفر و پتاسیم


0
ویدئوهای بهرویش

رضایت مشتری بزرگترین سرمایه ماست


سم-آبیاری
0
ویدئوهای بهرویش

سم آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای


15-05-30
0
ویدئوهای بهرویش

کود پتاس بالا ۱۵-۰۵-۳۰ قابل مصرف در مرحله رشد زایشی


نماتد
0
ویدئوهای بهرویش

نماتد، سرطان کشنده باغات


سم-آبیاری
0
ویدئوهای بهرویش

مصرف انواع مختلف سموم اعم از قارچ کش، علف کش و… را سم آبیاری می نامند