نوشته‌ها

پیاز-سیدزلند
0
ویدئوهای بهرویش

بذر پیاز سیدزلند با ویژگی های فوقالعاده قابلیت رقابت با بذر های داخلی و خارجی


پیوندگیاه1
0
ویدئوهای بهرویش

روش های پیوند گیاه (بخش اول )


تغذیه-نشا
0
ویدئوهای بهرویش

به مزرعه زراعی خود نشا قوی هدیه دهید


کود- مای-سویل
0
ویدئوهای بهرویش

مای سویل مایسا محرک قدرتمند رشد گیاه


خیار-سبا
0
ویدئوهای بهرویش

رضایت مشتری بزرگترین سرمایه ماست


سفیدی-داخل-گوجه
0
ویدئوهای بهرویش

سفید شدن داخل گوجه


هیومی-50
0
ویدئوهای بهرویش

کود هیومی ۵۰ برند مایسا


جوندگان3
0
ویدئوهای بهرویش

جوندگان، دشمنان مزرعه و طریقه مبارزه با آنها


شلغم سیدزلند
0
ویدئوهای بهرویش

شلغم سیدزلند، لوکس بازار ایران


ریزش-گل
0
ویدئوهای بهرویش

ریزش گل های مرکبات


رشد-پسته
0
ویدئوهای بهرویش

چگونه پسته ای با کیفیت پرورش دهیم


فوسکا
0
ویدئوهای بهرویش

کودی با خاصیت قارچکشی


کاشت-کلم
0
ویدئوهای بهرویش

از کاشت تا برداشت کلم


هرس-گوجه
0
ویدئوهای بهرویش

مراحل هرس بوته گوجه فرنگی


هویج-سیدزلند
0
ویدئوهای بهرویش

هویج سیدزلند، ریشه ی خوراکی نارنجی رنگ مزرعه


کاشت-سیر
0
ویدئوهای بهرویش

چگونه در خانه سیر کشت کنید


مدیریت-کف-باغ
0
ویدئوهای بهرویش

مدیریت کف باغ و کنترل علف های هرز


15-5-30
0
ویدئوهای بهرویش

کود ۱۵-۵-۳۰ قابل استفاده از مرحله تشکیل میوه تا برداشت محصول


سبا
0
ویدئوهای بهرویش

خیار گلخانه ای هیبرید سبا با ریشه های قوی


جوندگان2
0
ویدئوهای بهرویش

نکات طلایی مبارزه با جوندگان