نمایش دادن همه 7 نتیجه

بذر بادمجان فاسیلیس

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان فاسیلیس – بادمجان فاسیلیس – بذر بادمجان فاسیلیس سمینیس – بادمجان فاسیلیس سمینیس) بذر بادمجان فاسیلیس

بذر بادمجان لانگو

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان لانگو – بادمجان لانگو – بذر بادمجان گلخانه ای لانگو – بادمجان گلخانه ای لانگو – قیمت

بذر بادمجان هادریان

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان هادریان – بادمجان هادریان – بادمجان قلمی هادریان – بذر بادمجان هیبرید هادریان)  بذر بادمجان هادریان

بذر بادمجان لیما

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان لیما – بادمجان لیما – بذر بادمجان پربار لیما – بادمجان پربار لیما) بذر بادمجان لیما

بذر بادمجان قلمی اسکارلاتی

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان قلمی اسکارلاتی – بادمجان قلمی اسکارلاتی – بادمجان هیبرید قلمی اسکارلاتی) بذر بادمجان قلمی اسکارلاتی بادمجان

بذر بادمجان قلمی راف

کلمات کلیدی: (بذر بادمجان قلمی راف – بذر بادمجان سیاه براق قلمی راف – بادمجان قلمی راف – بادمجان راف)

بذر بادمجان گلخانه ای و فضای باز دیلمان

بذر بادمجان گلخانه ای و فضای باز دیلمان بادمجان یک میوه گرمسیری است. در مناطق معتدل کشت می شود و

بذر بادمجان گلخانه ای

بادمجان به عنوان یکی از محصولات پر طرفدار همواره مورد توجه کشاورزان بوده است.

کشت بادمجان در تمامی استان های کشور صورت می گیرد. این گیاه در گلخانه و فضای باز تولید می گردد.
واریته های مختلف بادمجان در ایران در دو دسته ارقام هیبرید و ارقام OP قرار می گیرند.
امروزه توسعه ارقام هیبرید بادمجان با سرعت بالایی رو به گسترش می باشد. واریته های مختلف بادمجان از نقطه نظر های متعددی مورد ارزیابی قرار می گیرند که در این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شکل میوه
  • فرم میوه
  • ضخامت پوست میوه
  • رنگ میوه
  • رشد محدود داشتن یا نداشتن بوته ها
  • میزان عملکرد
  • ویژگی های کاسبرگ

تقسیم بندی

واریته های هیبرید بذر بادمجان گلخانه ای از نظر شکل و فرم میوه به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

  1. بادمجان هیبریدی به فرم کشیده یا قلمی
  2. بادمجان هیبرید دلمه ای
  3. بادمجان هیبرید کلاسیک

به طور کلی جهت ارزیابی ارقام مختلف بادمجان لازم است واریته های جدید در هر منطقه به طور جداگانه ارزیابی شده و پس از اطمینان از عملکرد آن اقدام به کشت وسیع نمود.