نمایش 1–12 از 99 نتیجه

بذر خیار گلخانه ای احسان

کلمات کلیدی: (بذر خیار گلخانه ای احسان – بذر خیار احسان – خیار احسان – خیار پر گل احسان –

بذر خیار آرمین

کلمات کلیدی: (بذر خیار آرمین – خیار آرمین – بذر خیار گلخانه ای آرمین – بذر خیار پرگل آرمین –

بذر خیار گلخانه ای مکسول

بذر خیار مکسول بذر خیار مکسول از دسته خیارهای قابل کشت در گلخانه است که در هر بند دارای یک

بذر خیار گلخانه ای داتیس

بذر خیار درختی داتیس در بین سایر ارقام گلخانه ای خیار در گروه واریته های پرگل دسته بندی شده و

بذر خیار گلخانه ای آریا

کلمات کلیدی: (بذر خیار آریا – بذر خیار گلخانه ای آریا – خیار میانگل آریا – بذر خیار زودرس آریا

بذر خیار گلخانه ای سبا

(بذر خیار گلخانه ای سبا – بذر خیار سبا – بذر خیار میان گل سبا) بذر خیار سبا   بذر خیار گلخانه

بذر خيار گلخانه ای گوهر

كلمات كليدي: (بذر خيار گلخانه ای گوهر – خيار گوهر – خيار گلخانه گوهر – بذر خيار پرگل گوهر) بذر

بذر خیار گلخانه ای شاهین

کلمات کلیدی: (بذر خیار شاهین – خیار شاهین – بذر خیار گلخانه ای شاهین – بذر خیار میانگل شاهین –

بذر خیار گلخانه ای کیهان

کلمات کلیدی: (بذر خیار میانگل کیهان – بذر خیار گلخانه ای کیهان – بذر خیار درختی کیهان – قیمت بذر

بذر خیار گلخانه ای سوپر سلطان (اکسترم)

کلمات کلیدی: ( بذر خیار گلخانه ای سوپرسلطان – بذر خیار سوپرسلطان ––– خیار پرگل سوپرسلطان)  بذر خیار سوپر سلطان انتخاب بذر خیار

بذر خیار گلخانه ای جزیل

کلمات کلیدی: (بذر خیار گلخانه ای جزیل – خیار گلخانه ای جزیل – خیار جزیل – بذر خیار جزیل) بذر خیار

بذر خیار گلخانه ای

بذر خیار گلخانه ای از جنبه های مختلفی دارای اهمیت است و در ایران و جهان از تنوع بالایی برخوردار است.

خیار گلخانه ای دارای رشد نامحدود بوده و مناسب کشت در فضای گلخانه می باشد. این بذرها در فضای گلخانه به صورت عمودی رشد کرده و عملکرد بسیار بالایی دارند.

خیار گلخانه ای از نظر اندازه میوه به دو دسته کلی تقسیم می شوند. ارقامی با اندازه میوه 18-16 سانت و ارقامی با اندازه میوه 12-8 سانتی متر.

بذر خیار گلخانه ای باید با توجه به شرایط خاص هر منطقه انتخاب شود و در انجام آزمایشات مزرعه ای به شناسایی و یافتن ارقام مناسب در هر منطقه کمک شایان توجهی خواهد کرد.

خیار گلخانه ای به طور کلی ارقام پارتنوکارپ بوده و جهت تولید میوه نیاز به گل نر ندارد و تمامی گل های تشکیل شده ماده می باشند که در نهایت به میوه تبدیل می شوند.

تقسیم بندی

خیار گلخانه ای از نظر تعداد گل یا میوه در هر بند نیز تقسیم بندی شده که شامل سه دسته زیر می شوند:

خیار گلخانه ای پرگل: که عموما این ارقام در هر بند 6-4 میوه تشکیل می دهند و اصولا گلخانه های مجهز به خوبی می توانند پتانسیل این ارقام را نشان دهند.

خیار گلخانه ای میانگل: این ارقام در هر بند 4-2 میوه تشکیل می دهند و سازگاری بالایی با شرایط مختلف محیطی دارند، در اغلب نقاط کشور قابلیت کشت دارند.

خیار گلخانه ای تک گل: این ارقام در هر بند دارای 2-1 میوه هستند و مناسب کشت در شرایط محیطی نامطلوب و اغلب در فصل زمستان مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع واریته های معرفی شده از بذر خیار گلخانه ای نسبت به بیماری ها و شرایط مختلف اقلیمی سازگاری های منحصر به خود را دارند لذا توجه به ویژگی های این ارقام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.