نوشته‌ها

در این مبحث درمورد كنترل علف هاي هرز با آيش و اینکه آيا آيش زمين براي خاك مفيد است؟ و پاسخ سوال اینکه چگونه زمين خود را آيش كنيم؟ و همچنین مراحل آيش بندي صحبت می کنیم.
0
تغذیه و آبیاری

آیش چیست؟


تعریف کمپوست - مزایا و مشکلات تولیدکمپوست در مزرعه - عوامل موثر بر کیفیت کمپوست
0
تغذیه و آبیاری

اهمیت تولید کودهای بیولوژیک


آبیاری نواری(تیپ) زمین های کشاورزی
0
تغذیه و آبیاری

نحوه کشت نواری


علم فنولوژی: به عبارت ساده به واکنش و عكس العمل گياهان نسبت به شرايط فيزيكي محيط گفته می شود. علم آگرونومی : اصلاح شرایط رویشی و اکولوژی توسط فنون مختلف کشاورزی. علم پدولوژی: عبارت است از رژيم (آبی -حرارتی)خاك. هواشناسی در کشاورزی - توصیه های هواشناسی کشاورزی - جایگاه هواشناسی کشاورزی
0
تغذیه و آبیاری

هواشناسی در کشاورزی


کمک به جذب عناصر ماکرو و میکرو افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماریها و تنش سرما افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک کاهش PH و شوری خاک محرک رشد و توسعه ریشه اهمیت فولویک اسید - قیمت کود فولویک اسید - فروش فولویک اسید
0
تغذیه و آبیاری

اهمیت فولویک اسید در کشاورزی


ی از فواید هیومیک اسید ها عبارتند از: افزایش جذب مواد مغذی افزایش ظرفیت نگه داشت آب در خاک کمک به حذف کلروسیس آهن (کلروز) با افزایش جذب آهن تنظیم pH خاک بهبود سلامت گیاه در طی رشد از طریق مقاوم‌سازی آن در مقابل دشمنان و بیماری‌ها تحریک رشد ریشه و افزایش حجم محصول مواد هیومیکی - کاربرد هیومیک اسید - قیمت هیومیک اسید
0
تغذیه و آبیاری

کاربرد هیومیک اسید در کشاورزی (قسمت دوم)


تغییر رنگ تغییر شکل برگ ها تغییر گل ها خاک فقیر است و خاک کشت شده، عناصر مورد نیاز گیاهان وجود ندارد. خاک غنی است ولی امکان جذب عناصر توسط ریشه ی گیاهان وجود ندارد علائم کمبود عناصر غذایی - کمبود کود سولفات منگنز - کمبود مواد غذایی گیاه
0
تغذیه و آبیاری

علائم کمبود عناصر غذایی در گیاه


در صورت کمبود فسفر در گیاه رشد میوه قطع می گردد( این عنصر یکی از موثر ترین عوامل تولید بذر و میوه می باشد) منجر به گسترش ریشه می شود منجر به کربن گیری گیاه می شود منجر به افزایش میزان رشد ریشه می شود زمان به کار بردن کود فسفات - بهترین زمان به کار بردن کود فسفات - نقش کود فسفات
0
تغذیه و آبیاری

بهترین زمان به کار بردن کود فسفات


کمک به بالا بردن جذب عناصر غذایی از طریق افزایش حلالیت عناصر اصلاح نمودن خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک های آهکی بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی بالا بردن میزان نفوذ پذیری و پایین آوردن ph خاک های اسیدی گوگرد در تغذیه گیاه - استفاده از گوگرد در کشاورزی - افزایش تولید محصولات کشاورزی با گوگرد
0
تغذیه و آبیاری

ضرورت استفاده از گوگرد در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی


0
تغذیه و آبیاری

نحوه تزریق کود و اسید در سیستم آبیاری قطره ای و بابلر


انواع کودNPK
0
تغذیه و آبیاری

کاربرد هیومیک اسید در کشاورزی (قسمت اول)


0
تغذیه و آبیاری

کاربرد انواع لوله ها در آبرسانی و آبیاری


چگونگی افزایش بازدهی سیستم های آبیاری در کشاورزی
0
تغذیه و آبیاری

چگونگی افزایش بازدهی سیستم های آبیاری در کشاورزی


کاربرد زئولیت در کشاورزی
0
تغذیه و آبیاری

کاربرد زئولیت در کشاورزی


نقش آهن در کشاورزی و رشد گیاهان
0
تغذیه و آبیاری

نقش آهن در کشاورزی و رشد گیاهان


نحوه کود دهی گیاهان از طریق محلول پاشی
0
تغذیه و آبیاری

نحوه کود دهی گیاهان از طریق محلول پاشی


مهم ترین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان
0
تغذیه و آبیاری

مهم ترین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان


استفاده از کود دامی در کشاورزی و محیط زیست
0
تغذیه و آبیاری

استفاده از کود دامی در کشاورزی و محیط زیست


نكات مهم در خريد كود شيميايي
0
تغذیه و آبیاری

نكات مهم در خريد كود شيميايي


اانواع كودهاي شيميايي و كشاورزي
0
تغذیه و آبیاری

انواع كودهاي شيميايي و كشاورزي


کیفیت محصولات کشاورزی به دو عامل کلی محیطی و ژنتیکی وابسته هستند بدین گونه که به منظور کسب بهترین نتیجه ابتدا باید به دنبال گیاهی با پشتوانه ژنتیکی خوب باشیم و در پی آن در صدد فراهم نمودن شرایط محیطی خوب برای گیاه مورد نظر بر بیاییم.
به طور کلی تغذیه و آبیاری محصولات کشاورزی اقدامی است در جهت بهبود و افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی. عوامل محیطی تاثیر گذار بر میزان کیفیت محصولات شامل

  • عامل رطوبت(آب)
  • عامل نور
  • عامل دما
  • عامل تهویه
  • عامل خاک
  • عناصر غذایی

می باشد.

عامل آب به جذب عناصر غذایی کمک می کند به علاوه در روند فتوسنتز گیاه تاثیر گذار است این عامل در تنظیم دمای گیاه نیزتعیین کننده است. عامل نور به فتوسنتز گیاهی منجر می شود. عامل دما در جذب عناصر گیاهی توسط گیاه بسیار مهم است. عامل تهویه به جذب بهتر اکسیژن توسط ریشه کمک می کند.گیاه از عامل لنگر گاه خود استفاده می کندخاک باید از نظر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی شرایط مناسبی را برای گیاه فراهم کند و در اخر عامل مواد غذایی منجر به رشد و تولید هر چه بیشتر و بهتر گیاه می شود.