نمایش دادن همه 9 نتیجه

بذر تربچه چری بل

بذر تربچه چری بل رقمی آزاد گرده افشان Op مدت زمان رسیدگی کامل ۲۵ روز ( زودرس ) مغزی بسیار سفت

بذر شاهی خانگی مایسا (۲۰۲۰)

5,000 تومان
کلمات کلیدی: (بذر شاهی خانگی مایسا – خصوصیات گیاه شاهی – روش کاشت بذر شاهی – برداشت شاهی) بذر شاهی