نمایش 1–12 از 25 نتیجه

بذر هویج هیبرید توسن

کلمات کلیدی: (بذر هویج هیبرید توسن – بذر هویج هیبرید توسن اماسید – هویج هیبرید اماسید توسن – هویج هیبرید

بذرهویج هیبرید دور دوگنه

کلمات کلیدی: (بذرهویج هیبرید دور دوگنه – بذر هویج هیبرید دور دوگنه سینجنتا – بذر هویج زودرس دور دوگنه –

بذر هویج نانتس رین سیدز

کلمات کلیدی: (بذر هویج نانتس رین سیدز –  هویج نانتس رین سیدز – هویج نانتس رین – قیمت بذر هویج نانتس

بذر هویج فورتو سمینیس

کلمات کلیدی: (بذر هویج فورتو سمینیس – بذر هویج استاندارد فورتو سمینیس – بذرهویج نانتس فورتو سمینیس – هویج فورتو)

بذر هویج استاندارد نانتس اولسنکه

کلمات کلیدی: (بذر هویج استاندارد نانتس اولسنکه – هویج استاندارد نانتس اولسنکه – بذر هویج نانتس اولسنکه – هویج نانتس

بذر هویج استاندارد نانتس اماسید

کلمات کلیدی : (بذر هویج استاندارد نانتس اماسید – هویج استاندارد نانتس اماسید – هویج نانتس اماسید) بذر هویج استاندارد

بذر هویج استاندارد نانتس ایمپروود گریفاتون

کلمات کلیدی: (بذرهویج استاندارد نانتس ایمپروود گریفاتون – بذر هویج نانتس ایمپروود گریفاتون – هویج استاندارد نانتس ایمپروود گریفاتون) بذرهویج

بذر هویج نانتس امرالد

کلمات کلیدی: (بذر هویج نانتس امرالد – هویج نانتس امرالد – بذر هویج هیبرید نانتس امرالد – هویج هیبرید نانتس

بذر هویج نانتس ویکیما

کلمات کلیدی: (بذر هویج نانتس ویکیما – هویج استاندارد نانتس ویکیما – رقم نانتس ویکیما – خرید بذر هویج نانتس

بذر هویج نانتس ایمپروود کانیون

کلمات کلیدی: (بذر هویج نانتس ایمپروود کانیون – هویج نانتس ایمپروود کانیون – بذر هویج نانتس ایمپروود – هویج ایمپروود

بذر هویج نانتس ۲۰۰۰ سمینیس

کلمات کلیدی: (بذر هویج نانتس ۲۰۰۰ سمینیس – هویج نانتس ۲۰۰۰ – هویج استاندارد نانتس ۲۰۰۰ سمینیس – هویج نانتس

بذر هویج نانتس آتلانتیس

کلمات کلیدی: (بذر هویج نانتس آتلانتیس – هویج نانتس آتلانتیس – هویج هیبرید آتلانتیس – رقم نانتس آتلانتیس) بذر هویج

بذر هویج

کشت هویج به عوامل متعددی وابسته می باشد که عملکرد نهایی محصول را تحت تاثیر قرار می دهد. بذر هویج از نظر تنوع واریته در ایران غنی بوده و واریته های مختلف تجاری در دسترس کشاورزان قرار دارد.
ارقام هویج کشت شده در ایران از نوع واریته های هیبرید و OP بوده که با توجه به اهمیت افزایش علکرد و افزایش محصول نهایی امروزه توجه کشاورزان به سمت ارقام هیبرید جلب شده است.

واریته های مختلف هویج از نظر تیپ ریشه به گروه های مختلفی تقسیم می شوند، که تیپ نانتس از محبوب ترین واریته ها در ایران محسوب می شود.

ارزیابی بذر هویج

واریته های مختلف بذر هویج از جنبه های مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرند که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:

تیپ ریشه

سیلندری بودن ریشه

رنگ ریشه هویج

عدم وجود خطوط و ریشک در طول ریشه

تحمل نسبت به پاتوژن های بیماری زا

واریته های هویج در ایران بیش تر در استان های خوزستان، اصفهان و لرستان کشت می شود.

جهت ارزیابی ارقام مختلف بذر هویج باید به شرایط محیطی و ساختمان و بافت خاک توجه ویژه داشت زیرا تغییر در پارامتر های ذکر شده می تواند ارزیابی را با مشکل رو به رو کند.
جهت انتخاب واریته مناسب هویج باید از مشاوران حرفه ای در این زمینه استفاده کرد.