نمایش 1–12 از 17 نتیجه

بذر ذرت علوفه ای هیبرید ۶۵۸۹ مونسانتو

کلمات کلیدی: (بذر ذرت علوفه ای هیبرید ۶۵۸۹ مونسانتو – ذرت علوفه ای هیبرید ۶۵۸۹ مونسانتو – بذر ذرت علوفه

بذر ذرت شيرين چلنجر سمينيس

كلمات كليدى: (بذر ذرت شيرين چلنجر سمينيس – بذر ذرت چلنجر سمينيس – بذر ذرت هيبريد چلنجر سمينيس – ذرت

بذر ذرت شیرین هیبرید پاشن سمینیس

کلمات کلیدی: (بذر ذرت شیرین هیبرید پاشن سمینیس – بذر ذرت شیرین پاشن – ذرت شیرین پاشن سمینیس) بذر ذرت

بذر ذرت شيرين هيبريد سوپرگلد مودستو

كلمات كليدى: (بذر ذرت شيرين هيبريد سوپرگلد مودستو – ذرت شيرين هيبريد سوپرگلد مودستو – بذر ذرت شيرين سوپرگلد مودستو

بذر ذرت شیرین هیبرید ۱۲۶۳ سمینیس

كلمات كليدى: (بذر ذرت شيرين هيبريد ١٢٦٣ سمينيس – ذرت شيرين ١٢٦٣ هیبرید سمينيس – خريد بذر ذرت شيرين هيبريد

بذر ذرت مریت سمینیس

کلمات کلیدی: (بذر ذرت مریت سمینیس – بذر ذرت شیرین مریت سمینیس – بذر فضای باز ذرت مریت سمینیس –

بذر ذرت شيرين هيبريد تمپتيشن

كلمات كليدى: (بذر ذرت شيرين هيبريد تمپتيشن – بذر ذرت شيرين هيبريد تمپتيشن سمينيس – بذر ذرت شيرين تمپتيشن سمينيس

بذر ذرت شيرين هيبريد اوبسيشن سمينيس

كلمات كليدى: (بذر ذرت شيرين هيبريد اوبسيشن سمينيس – بذر ذرت شيرين اوبسيشن – بذر ذرت هيبريد اوبسيشن – بذر

بذر ذرت شیرین هیبرید آمیلا پوپ

كلمات كليدى: (بذر ذرت شيرين هیبرید آميلا پوپ – ذرت شيرين آميلا پوپ – بذر ذرت شيرين هیبرید آميلا پوپ

بذر ذرت شیرین چیس سمینیس

كلمات كليدى: (بذر ذرت شيرين چيس سمينيس – ذرت شيرين چيس سمينيس – خريد بذر ذرت شيرين چيس سمینیس –

بذر ذرت

ذرت به عنوان یکی از محصولات کشاورزی مهم در ایران مطرح می باشد. ذرت در اکثر استان های کشور به منظور تامین علوفه برای دام کشت می شود.

ارقام یا واریته های مختلف بذر ذرت از نقطه نظر های مختلفی دسته بندی می گردند که تقسیم بندی زیر یک نمونه متداول می باشد:

  • ذرت دانه ای
  • ذرت علوفه ای(چاپر)

انتخاب ارقام مختلف بذر ذرت می بایست با توجه به شرایط هر منطقه صورت بگیرد.

تقسیم بندی

توسعه ارقام ذرت در ایران روز به روز رو به گسترش بوده در حال حاضر می توان تقسیم بندی زیر را ارائه داد:

  1. ذرت علوفه ای
  2. سوئیت کورن
  3. سوپر سوئیت کورن

واریته های ذرت براساس تقسیم بندی های فائو نیز دسته بندی می گردند که تمامی ارقام ذرت زیر نظر فائو کدی را به خود اختصاص می دهند که معرفی ویژگی های مهم می توان به:

  1. واریته های زود رس
  2. واریته های دیر رس

اشاره کرد.