نمایش دادن همه 9 نتیجه

کود NPK مایسا اپتیمم ۲۰-۲۰-۲۰

کلمات کلیدی: (کود۲۰-۲۰-۲۰ مایسا – کود سه بیست مایسا – کود۲۰-۲۰-۲۰ مایسا – کود کامل۲۰-۲۰-۲۰ مایسا) NPK مایسا اپتیمم با

کود NPK مایسا اپتیمم ۱۰-۵۲-۱۰

کلمات کلیدی: (کود NPK مایسا اپتیمم ۱۰-۵۲-۱۰ – مایسا ۱۰-۵۲-۱۰ – کود ان پی کا ۱۰-۵۲-۱۰ – کود اپتیمم مایسا

سولفات پتاسیم مایسا

کلمات کلیدی: (سولفات پتاسیم مایسا – کود سولفات پتاسیم مایسا – کود سولو پتاس مایسا – کود سولفات پتاسیم پودری

نیترات کلسیم مایسا گرند

کلمات کلیدی: (نیترات کلسیم مایسا – کود نیترات کلسیم کریستال مایسا – کود نیترات کلسیم مایسا) کود نیترات کلسیم کریستال

کود سولفات منیزیم مایسا

کلمات کلیدی : (کود سولفات منیزیم مایسا – کود سولفات منیزیم پودری مایسا – سولفات منیزیم مایسا – سولفات منیزیم

کود آهن مایرن

کلمات کلیدی: (کود آهن مایرن – آهن مایرن – آهن خاکی مایرن – آهن مایرن مایسا – آهن میکرو گرانول

کود فروت ست مایسا

فروت ست اولین مرحله تشکیل میوه و اولین تقسیم سلولی برای تشکیل میوه در نهنج را می گویند. فروت ست

آیرامین مایسا (کود مایع)

از بین انواع کود شیمیایی موجود، عنصر آهن در گیاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نقش بسزایی در

فوسکا مایسا (فسفیت پتاسیم مایسا)

مایسا فوسکا محصولی دو منظوره به صورت کود-سم با فرمولی ویژه به منظور تامین عناصر فسفر و پتاسیم می ‏باشد.