نمایش دادن همه 2 نتیجه

اسید فولویک مایسا – کود اصلاح کننده خاک

کلمه کلیدی: (اسید فولویک مایسا – کود اسید فولویک مایسا – اسیدفولویک مایسا – کود اصلاح کننده خاک اسید فولویک

اسید فولویک مایسا

کلمات کلیدی: (اسید فولویک مایسا –  فولویک مایسا – اصلاح کننده خاک مایسا – اسید فولویک مایع مایسا – کود

اصلاح کننده های خاک

اصلاح کننده های خاک عمدتا شامل مواد کودی هستند که موجب بهبود شرایط جذب عناصر معدنی توسط ریشه گیاه می شوند.
اصلاح کننده خاک به طور معمول پایه آلی داشته و توسط روش های مختلفی کوددهی در محدوده ریشه گیاه قرار گیرند.

  • اسید هیومیک ها
  • اسید فولویک ها
  • برخی اسید آمینه ها
  • کمپلکس ویژه مواد آلی

در این گروه قرار گرفته اند که با ایجاد تعادل کاتیونی در محلول خاک باعث افزایش جذب عناصر معدنی موجود می شوند.

تقویت و افزایش موجودات مفید در خاک یکی دیگر از فواید استفاده از این مواد کودی می باشد.
اصلاح کننده های خاک حلالیت بسیار خوبی در آب داشته و این ویژگی امکان به کار گیری این ترکیبات را در انواع سیستم های کشت فراهم می آورد.