نمایش دادن همه 6 نتیجه

سولفات پتاسیم مایسا

کلمات کلیدی: (سولفات پتاسیم مایسا – کود سولفات پتاسیم مایسا – کود سولو پتاس مایسا – کود سولفات پتاسیم پودری

نیترات کلسیم مایسا گرند

کلمات کلیدی: (نیترات کلسیم مایسا – کود نیترات کلسیم کریستال مایسا – کود نیترات کلسیم مایسا) کود نیترات کلسیم کریستال

کود نیترات پتاسیم مایسا

کلمات کلیدی : (کود نیترات پتاسیم مایسا – کود نیترات پتاسیم پودری مایسا – نیترات پتاسیم مایسا) کود نیترات پتاسیم

نیترات منیزیم مایسا

تامین نیتروزن برای رشد رویشی و شروع فاز زایشی قابل مصرف در سیستم های آبیاری و محلول پاشی میزان مصرف 10_5 کیلوگرم در هکتار * میزان دوز پیشنهادی بصورت کلی بوده، برای توصیه دقیق تر با کارشناسان حرفه ای و مجرب مشورت کنید.  

کود سولفات منیزیم مایسا

کلمات کلیدی : (کود سولفات منیزیم مایسا – کود سولفات منیزیم پودری مایسا – سولفات منیزیم مایسا – سولفات منیزیم

نیترات کلسیم مایسا گرند

کلمات کلیدی: (نیترات کلسیم مایسا گرند – نیترات کلسیم گرانول – کود نیترات کلسیم مایسا – مایسا گرند)  نیترات کلسیم

سولفات ها و نیترات ها جز اساسی ترین و پایه ای ترین مواد کودی موجود می باشد.
نیترات پتاسیم یکی از پر مصرف ترین فرمول های کودی این گروه می باشد که با دارا بودن دو عنصر نیتروژن و پتاسیم می تواند یکی از مهم ترین نیاز های گاه را بر طرف کند.

نیترات کلسیم و سولفات پتاسیم

نیترات کلسیم فرمول کودی دیگری است که در این دسته قرار داشته و در بسیاری از محصولات کشاورزی به طور گسترده مصرف می گردد.

سولفات پتاسیم از گروه سولفات ها می باشد و تمامی محصولات کشاورزی جهت افزایش عملکرد و بهبود بسیاری از شاخص های رشدی به آن نیاز دارد.

به طور کلی این گروه از مواد کودی در صورتی که از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند می توانند به مهم ترین فرمول های سبد کودی کشاورزان تبدیل گردند.