هیچ محصولی یافت نشد.

عناصر ماکرو چیست؟
به طور کلی به عناصر معدنی که نیاز گیاه به آن ها بالا می باشد گفته می شود.

عنصر های ماکرو شامل موارد زیر می باشند:

نیتروژن
پتاسیم
فسفر
کلسیم
منیزیم
گوگرد
عناصر کود ماکرو به دلیل این که نیاز گیاه به آن بالا می باشد باید به میزان کافی در کود مورد نظر جای گرفته باشد. نقش عناصر ماکرو در رشد و توسعه همه جانبه گیاه و محصولات کشاورزی موجب گردیده این دسته از کودها کارایی بالایی داشته باشند.
عناصر کود ماکرو در خاک یکی از مهم ترین ذخایر خاک می باشد ولی در بسیاری از خاک ها و در بسیاری از محصولات کشاورزی نیاز می باشد که این عناصر به صورت کود مصرف گردند.