نمایش دادن همه 2 نتیجه

کود آهن مایرن

کلمات کلیدی: (کود آهن مایرن – آهن مایرن – آهن خاکی مایرن – آهن مایرن مایسا – آهن میکرو گرانول

آمینو کلسیم مایسا

کلمات کلیدی: (آمینو کلسیم مایسا – کود آمینو کلسیم مایسا – کود مایع آمینو کلسیم مایسا – آمینو کلسیم مایع

عناصر میکرو شامل آن دسته از عناصر معدنی که نیاز گیاه به آن ها کم است اما در عین حال برای گیاه بسیار حیاتی و مهم می باشند. این عناصر در خاک همواره تحت تاثیر عوامل نامطلوب مانند PH بالای محلول خاک قرار می گیرند و به همین سبب استفاده از کود های حاوی این عناصر ضروری می باشند.

عناصر میکرو چیست؟

این عناصر شامل عناصر کم تحرک در گیاه می باشد. متداول ترین آن ها شامل:

  • آهن
  • روی
  • روی
  • مس
  • بر

می باشد.
این عناصر در بسیاری از موارد به فرم کلات شده می باشند و عموما شامل کلات های EDTA و EDDHA و EDDHSA می باشند.