نمایش دادن همه 3 نتیجه

بذر باقلا هفت بند برکت

کلمات کلیدی: (بذر باقلا هفت بند برکت – بذر باقلا برکت – باقلا برکت – قیمت بذر باقلا هفت بند برکت)

بذر باقلا مایسا

کلمات کلیدی: (بذر باقلا مایسا – قیمت بذر باقلا مایسا – خرید بذر باقلا مایسا) بذر باقلا مایسا بذر باقلا

بذر باقلا هفت بند سیدزلند

  باقلا گیاهی یک ساله و از خانواده حبوبات است. این گیاه دارای برگ‌های تخم مرغی شکل و میوه غلاف

بذر باقلا

بذر باقلا در برخی از استان های کشور تولید می شود. که واریته های اصلاح شده وارداتی متنوع و قابل قبولی را شامل می شوند. این بذر نسبت به بسیاری از محصولات کشاورزی مقاومت خوبی در برابر شوری آب و خاک دارد.
باقلا به طور کلی نسبت به مرحله گلدهی به گرمای هوا حساس می باشد. البته واریته های مختلف حساسیت متفاوتی را نشان می دهند. باقلا دارای ارقام یا واریته های مختلفی می باشد. و البته پتانسیل تولید در آنها با یک دیگر متفاوت است.

کشت باقلا

کشت باقلا در موارد بسیاری یکی از بهترین گزینه ها برای تناوب زراعی می باشد. باقلا موجب افزایش ذخیره نیتروژن در خاک میگردد.

باقلا دارای توان رویشی بالایی است. در صورتی که رقم مناسب منطقه انتخاب گردد از بازدهی و عملکرد بسیار بالایی برخوردار است.

بذر باقلا را باید به خوبی با قارچ کش های مناسب ضد عفونی گردد. زیرا در غیر این صورت پاتوژن های خاکزاد باعث آلودکی گیاهچه ها می شوند.