نمایش 1–12 از 16 نتیجه

بذر شلغم پروفیت

کلمات کلیدی: (بذر شلغم پروفیت – شلغم زودرس پروفیت – شلغم استاندارد پروفیت – خرید شلغم پروفیت) بذر شلغم پروفیت

بذر شلغم کشتزار

کلمات کلیدی: (بذر شلغم کشتزار – شلغم کشتزار – شلغم استاندارد کشتزار – خرید شلغم استاندارد کشتزار)  بذر شلغم کشتزار

بذر شلغم پرپل تاپ وایت گلوب بونانزا

کلمات کلیدی: (بذر شلغم پرپل تاپ وایت گلوب بونانزا – شلغم پرپل تاپ وایت گلوب بونانزا – خرید شلغم پرپل

بذر شلغم پرپل تاپ

کلمات کلیدی: (بذر شلغم پرپل تاپ – شلغم پرپل تاپ گلوپ پوپ – شلغم پرپل تاپ وایت گلوب) بذر شلغم

بذر شلغم پرپل تاپ وایت گلوب

کلمات کلیدی: (بذر شلغم پرپل تاپ وایت گلوب – شلغم پرپل تاپ آفریگو وایت گلوب – شلغم پرپل تاپ وایت

بذر شلغم پرپل تاپ وایت گلوب آریوس

کلمات کلیدی: (بذر شلغم پرپل تاپ وایت گلوب آریوس – شلغم پرپل تاپ وایت گلوب آریوس آمریکا – شلغم استاندارد

بذر شلغم پرپل تاپ وایت گلوب آتلانتیس

کلمات کلیدی: (بذر شلغم پرپل تاپ وایت گلوب آتلانتیس – شلغم پرپل تاپ وایت گلوب آتلانتیس ایتالیا – شلغم پرپل

بذر شلغم دورسینگ

کلمات کلیدی: (بذر شلغم دورسینگ – شلغم دورسینگ – شلغم استاندارد دورسینگ – بذر شلغم استاندارد دورسینگ) بذر شلغم دورسینگ

بذر شلغم یونی ژن

کلمات کلیدی: (بذر شلغم یونی ژن – شلغم استاندارد یونی ژن – شلغم یونی ژن) بذر شلغم یونی ژن بذر

بذر شلغم رزن سید

کلمات کلیدی: (بذر شلغم رزن سید – شلغم استاندارد رزن سید – بذر شلغم استاندارد رزن سید – شلغم رزن

بذر شلغم

بذر شلغم یکی از بذرهای فضای باز می باشد که در بسیاری از مناطق ایران کشت می گردد.

این بذر در برخی مناطق کشور توسط کشاورزان نیز تولید می گردد که به علت عدم رعایت نکات فنی و استاندارد های تولید از کیفیت پایینی برخوردار می باشد.

کیفیت بذر

بذر شلغم در صورتی از کیفیت و خلوص لازم برخوردار است که توسط شرکت های تولیدکننده حرفه ای تولید و تحت عنوان برندهای معتبر به بازار عرضه گردد.

بذر این محصول در کشور ایران تحت عنوان برندهای متنوعی به کشاورزان معرفی شده است و کشاورزان جهت انتخاب بذر مناسب می بایست از متخصصین حرفه ایی در این زمینه مشاوره بگیرند.

مقاومت بذر

بذر این محصول از نظر بسیاری از ویژگی ها باید ارزیابی و بررسی گردد و پس از آن به بازار کشاورزی عرضه گردد.

این بذر و واریته های مختلف آن باید از نظر مقاومت به بیماری ها و تنش های محیطی در حد قابل قبولی قرار بگیرد و همچنین جهت انتخاب مناسب ترین واریته از بذر شلغم باید در نقاط مختلف کشور آزمایشات ارزیابی صورت گیرد.