نمایش دادن همه 6 نتیجه

بذر فلفل دلمه سبز آلما

كلمات كليدى: (بذر فلفل دلمه سبز آلما – بذر فلفل دلمه آلما – بذر فلفل سبز فضای باز آلما –

بذر فلفل دلمه سبزکالیفرنیا واندر رین سید

کلمات کلیدی: (بذر فلفل دلمه سبزکالیفرنیا واندر رین سید – فلفل دلمه سبز کالیفرنیا واندر رین سید – بذر فلفل

بذر فلفل دلمه اى ستاره

كلمات كليدى: (بذر فلفل دلمه اى ستاره – فلفل دلمه ستاره – خريد بذر فلفل دلمه سبز و قرمز ستاره

بذر فلفل دلمه سبز کروسادر

کلمات کلیدی: (بذر فلفل دلمه سبز کروسادر – فلفل دلمه کروسادر – فلفل دلمه سبز سینجنتا کروسادر – بذر فلفل

بذر فلفل دلمه گلخانه ای هیبرید ۶۷۱۴

بذر فلفل دلمه هیبرید  گلخانه ای ۶۷۱۴ فلفل دلمه هیبریدگلخانه ای رقم ۶۷۱۴ یکی از ارقام فلفل دلمه هیبرید قرمز رنگ

بذر فلفل دلمه سبزچین JACOBE F1 بریدر

بذر فلفل دلمه سبزچین هیبرید رقم BR1162 بریدر بذر فلفل دلمه سبزچین هیبرید رقم JACOBE F1 محصولی از شرکت بهرویش

بذر فلفل دلمه ای

بذر فلفل دلمه ای یکی از رقابتی ترین ارقام موجود در بازار می باشد. به همین دلیل گلخانه داران توجه ویژه ای به تمام ویژگی های این رقم دارند. این موضوع اهمیت شناخت ارقام مختلف را نشان می دهد.

بذر فلفل دلمه ای گلخانه ای دارای تنوع رنگی بسیاری است. اما در ایران چهار رنگ

  • قرمز
  • زرد
  • نارنجی
  • سبز

کشت می گردد.

بذر فلفل گلخانه ای جهت عرضه محصول به بازار داخل به صورت سبز برداشت می شود. این ارقام فلفل های فضای باز می باشد که در گلخانه کشت شده، و یا از بین ارقام گلخانه انتخاب شده اند.

بذر فلفل دلمه ای گلخانه در سه رنگ نارنجی ،زرد و قرمزاز نظر ویژگی کیفیت رنگ میوه به شدت مورد توجه هستند. البته ارقام مختلف کیفیت رنگی متفاوتی را نشان می دهند.

بذر فلفل دلمه از نظر شکل میوه در صورتی که دارای میوه بلوکی و چهار لوب باشند از بازار پسندی خوبی برخوردار خواهند بود.

بذر فلفل دلمه ای گلخانه ای نسبت به شرایط محیطی حساس بوده بنابر این در شرایط محیطی نا مناسب دچار گل ریزی می گردد و در نتیجه عملکرد نهایی آن کاهش می یابد.

بذر فلفل دلمه ای گلخانه از نظر تحمل و مقاومت نسبی به بیماری سفیدک سطحی دارای تنوع می باشد. به همین دلیل گلخانه داران سعی در شناسایی ارقام متحمل به این بیماری را دارند.