نمایش دادن همه 2 نتیجه

فلفل کشیده هیبرید رقم INDAM 67,F1

از خصوصیات فلفل کشیده هیبرید رقم INDAM 67,F1 می توان به موارد زیر اشاره کرد: خصوصیات فلفل کشیده هیبرید رقم INDAM

فلفل کشیده هیبرید رقم NORMA,F1

از خصوصیات فلفل کشیده هیبرید رقم NORMA,F1 می توان به موارد زیر اشاره کرد: خصوصیات فلفل کشیده هیبرید رقم NORMA,F1 عبارتند