نمایش یک نتیجه

در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه

بذر بادمجان گلخانه ای

بادمجان به عنوان یکی از محصولات پر طرفدار همواره مورد توجه کشاورزان بوده است.

کشت بادمجان در تمامی استان های کشور صورت می گیرد. این گیاه در گلخانه و فضای باز تولید می گردد.
واریته های مختلف بادمجان در ایران در دو دسته ارقام هیبرید و ارقام OP قرار می گیرند.
امروزه توسعه ارقام هیبرید بادمجان با سرعت بالایی رو به گسترش می باشد. واریته های مختلف بادمجان از نقطه نظر های متعددی مورد ارزیابی قرار می گیرند که در این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شکل میوه
  • فرم میوه
  • ضخامت پوست میوه
  • رنگ میوه
  • رشد محدود داشتن یا نداشتن بوته ها
  • میزان عملکرد
  • ویژگی های کاسبرگ

تقسیم بندی

واریته های هیبرید بذر بادمجان گلخانه ای از نظر شکل و فرم میوه به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

  1. بادمجان هیبریدی به فرم کشیده یا قلمی
  2. بادمجان هیبرید دلمه ای
  3. بادمجان هیبرید کلاسیک

به طور کلی جهت ارزیابی ارقام مختلف بادمجان لازم است واریته های جدید در هر منطقه به طور جداگانه ارزیابی شده و پس از اطمینان از عملکرد آن اقدام به کشت وسیع نمود.