نمایش 1–12 از 23 نتایج

در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه

بذر هویج

کشت هویج به عوامل متعددی وابسته می باشد که عملکرد نهایی محصول را تحت تاثیر قرار می دهد. بذر هویج از نظر تنوع واریته در ایران غنی بوده و واریته های مختلف تجاری در دسترس کشاورزان قرار دارد.
ارقام هویج کشت شده در ایران از نوع واریته های هیبرید و OP بوده که با توجه به اهمیت افزایش علکرد و افزایش محصول نهایی امروزه توجه کشاورزان به سمت ارقام هیبرید جلب شده است.

واریته های مختلف هویج از نظر تیپ ریشه به گروه های مختلفی تقسیم می شوند، که تیپ نانتس از محبوب ترین واریته ها در ایران محسوب می شود.

ارزیابی بذر هویج

واریته های مختلف بذر هویج از جنبه های مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرند که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:

تیپ ریشه

سیلندری بودن ریشه

رنگ ریشه هویج

عدم وجود خطوط و ریشک در طول ریشه

تحمل نسبت به پاتوژن های بیماری زا

واریته های هویج در ایران بیش تر در استان های خوزستان، اصفهان و لرستان کشت می شود.

جهت ارزیابی ارقام مختلف بذر هویج باید به شرایط محیطی و ساختمان و بافت خاک توجه ویژه داشت زیرا تغییر در پارامتر های ذکر شده می تواند ارزیابی را با مشکل رو به رو کند.
جهت انتخاب واریته مناسب هویج باید از مشاوران حرفه ای در این زمینه استفاده کرد.