آفت تریپس، عامل اساسی آسیب دیدن شکوفه ها و گل های محصولات

تریپس-ها
دیدگاه‌ها 0