باغبانی و گیاهان زینتی

پرورش و باغبانی گلهای زینتی رشته ای از علم باغبانی است که جنبه های به عمل آمدن و پرورش گیاهان را به روشی که از شکل کلی گیاه، گل های گیاه و یا میوه ی گیاهان به عنوان گیاهان زینتی استفاده شود. کشور عزیزمان ایران به دلیل دارا بودن تنوع اقلیمی گوناگون زمینه ی مناسبی را برای تولید و پرورش گیاهان زینتی بوجود آورده است.

انواع گلهای زینتی:

 • گل های گلدانی –آپارتمانی
 • گل های شاخه بریده
 • درختان و درختچه های زینتی
 • فصلی – نشائی

عوامل تاثیر گذار در رشد و نمو گیاهان زینتی

 • درجه حررت
 • آب
 • رطوبت نسبی هوا
 • خاک
 • تغذیه ی گیاهان
 • آفات و بیماری های گیاهان زینتی
 • تهویه
 • میزان سازگاری گیاهان زینتی با محیط های جدید

قابل ذکر می باشد که تیم مجرب و کارشناسان حرفه ای شرکت بهرویش به منظور ارائه مشاوره در زمینه ی باغبانی و گیاهان زینتی این پایگاه را ایجاد نموده است تا بتواند در برطرف نمودن نیازهای مشتریان و البته کشاورزان عزیز اقدامی انجام داده باشد .