الگوی کاشت محصولات کشاورزی

تنوع زیستی

(تنوع زیستیچند کشتی محصولات کشاورزیتک کشتی محصولات کشاورزیالگوی کاشت)

الگوی کاشت محصولات کشاورزی

الگوی کاشت محصولات کشاورزی در سرتاسر جهان مسئله ای است که باید به طور ویژه به آن توجه شود. برای ایجاد درک درستی از مسئله الگوی کاشت باید بتوان از جنبه های مختلف این مهم را واکاری کرد. الگوی کاشت تاثیر بسیار گسترده ای بر روی اقتصاد کشاورزی هر کشوری به جا می گذارد که بی تردید این تاثیر به دلیل حجم عرضه ای محصولات کشاورزی می باشد. اقتصاد کشاورزی ایران به عوامل متعددی وابسته می باشد که پرداختن به مسئله الگوی کاشت از آن موضوعاتی می باشد که در مطالب آتی به آن پرداخته می شود. در مطلب اخیر سعی می شود به تاثیرات اکولوژیک الگوی کاشت پرداخته شود.

تنوع زیستی

اساسا در تمامی زیست بوم های کره زمین وجود تنوع زیستی بقا آن زیست بوم را تضمین می کند. تنوع زیستی این فرصت را برای اکوسیستم ها فراهم می آورد که از خطرات احتمالی که موجب انحدام آن اکوسیستم شود جان سالم به در ببرد. زمانی که یکنواختی در یک مجموعه افزایش یابد احتمال آسیب پذیری آن بسیار بالا می رود، در چنین مجموعه هایی وقوع یک پدیده که تمامی اجزا آن مجموعه به آن حساس باشند موجب از بین رفتن تمامیت آن مجموعه و به تعبیر عامیانه انقراض آن مجموعه می گردد.

در مورد زیست بوم ها نیز این چنین است و پدیده های همچون:

  • اپیدمی بیماری ها
  • تغییرات اقلیمی گسترده
  • ورود رقبای جدید در اکوسیستم

بقا اجزا آن زیست بوم ها را تهدید می کند.

الگوی کاشت در زیست بوم های مصنوعی مانند زیست بوم های کشاورزی به طور مستقیم بر تنوع زیستی موجود در این اکوسیستم ها تاثیر می گذارد. باید دقت داشت که تهدید یک زیست بوم گسترده کشاورزی، می تواند به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی آن کشور بدل شود.

تک کشتی محصولات کشاورزی

با گسترش کشاورزی صنعتی و رشد ماشین آلات کشاورزان این فرصت را پیدا کردند که یک محصول خاص را در سطح وسیع کشت کنند. زمانی که تک کشتی محصولات کشاورزی رواج پیدا کردن عملا از تنوع زیستی موجود در اکوسیستم های کشاورزی کاسته شد که این مورد موجب گردید این زیست بوم ها نسبت به برخی عوامل بسیار آسیب پذیر شوند.

عواملی که کشاورزان را به تک کشتی کردن ترغیب می کند شامل موارد زیر می باشد:

  • افزایش درآمد در اثر فروش محصولی با قیمت بالاتر
  • کاهش هزینه های مدیریتی
  • کاهش هزینه نیروی کارگری در اثر افزایش سهم ماشین آلات

با همه منافع این الگوی کشت در نهایت خط سقوط اکوسیستم های این چنینی بسیار جدی بوده، و باید به آن توجه ویژه داشت. برای نمونه اگر عواملی همچون:

  • اپیدمی بیماری ویروسی خاص
  • تغییر رطوبت نسبی منطقه
  • ورود آفات قرنطینه ای به آن اکوسیستم

در یک منطقه که تک کشتی گسترده ای دارد به وقوع پیوندد و جمعیت گیاهی موجود نسبت به عامل ورودی حساس بوده و دیگر نتواند به حیات خود ادامه دهد عملا کل آن اکوسیستم از بین می رود و این مورد موجب خسارت های اکولوژیک و اقتصادی وسیعی در آن کشور می گردد.

چند کشتی محصولات کشاورزی

در این نوع از الگوی کاشت وجود گیاهان مختلف در یک زیست بوم کشاورزی منافع گسترده ای را فراهم می آورد که این موضوع را در مطالب بعدی به آن می پردازیم.

(تنوع زیستیچند کشتی محصولات کشاورزیتک کشتی محصولات کشاورزیالگوی کاشت)


(فروشگاه اینترنتی بهرویش همیار کشاورزان)

www.behrooyesh.ir

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.