چه محصولی بکاریم؟

چه محصولی بکاریم؟

کلمات کلیدی: (انتخاب محصولزمان کاشتمکان کاشتشرایط محیطی آفات و امراض)

چه محصولی بکاریم؟

انتخاب محصول برای کاشت در یک منطقه همیشه یکی از مهمترین دغدغه های کشاورزان و تولیدکنندکان به شمار می رود. مهم ترین هدف کاشت یک محصول این است که بیشترین بازده ازنظر عملکرد و میزان درآمد را داشته باشد. اینکه واقعا تولیدکننده با توجه به شرایط موجود چه محصولی را کشت کند باشد.یک تولید کننده به منظور انتخاب محصول مناسب برای کاشت، باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

زمان کاشت محصول

زمان کاشت محصول از مهم ترین مواردی است که باید تولیدکننده برای انتخاب نوع محصول به آن توجه داشته باشد. به طور مثال گاهی ممکن است میزان تولید محصولی در آن منطقه بیش از میزان تقاضا باشد. در نتیجه قیمت محصول با افت بسیار شدیدی روبه رومی باشد. اگر تولیدکننده بخواهد چنین  محصولی را کشت کند ، آن محصول در زمان برداشت از قیمت پایینی برخوردار می باشد.پس  کشاورز به آن هدفی که در نظر داشته است نمی رسد.

مکان کاشت محصول

مکان کاشت محصول نیز از دیگر موارد پر اهمیت برای انتخاب محصول مورد کاشت می باشد. به طور مثال در هر منطقه بنا به دلایل مختلف محصولات خاصی تولید می شود. تولییدکننده در انتخاب محصول باید به میزان تولید محصولات در آن منطقه، سطح میزان عرضه،  تقاضا و همچنین شرایط لازم برای تولید یک محصول توجه داشته باشد.

شرایط محیطی

هر گیاه برای رشد نیازمند شرایط محیطی خاصی می باشد. اگر شرایط محیطی به طور کامل برای گیاه فراهم شود گیاه حداکثر رشد و عملکرد خود را خواهد داشت. در این میان واکنش ارقام مختلف یک محصول نیز نسبت به شرایط محیطی منطقه متفاوت است. مثلا رقمی که به میزان نور و دمای بیشتری برای افزایش عملکرد خود نیاز دارد نسبت به یک رقم کم توقع شرایط محیطی متفاوتی را احتیاج دارد.

به طور کلی شرایط محیطی برای رشد یک گیاه به صورت زیر می باشد:

 • عوامل اقلیمی
 • خاک
 • آب
 • ماشین آلات و امکانات زراعی
 • آفات و امراض
 • عوامل اجتماعی و اقتصادی

عوامل اقلیمی

عوامل اقلیمی که باید برای انتخاب یک محصول در نظر داشت شامل نور، حرارت ، رطوبت و باد می باشد.طول روز و شدت نور دو عامل مهم در رابطه با اقلیم می باشند. به طور مثال محصولاتی وجود دارند که در بیشترین طول روز های فصل کاشت بیشترین عملکرد را دارند. این محصولات باید در زمان هایی کشت شوند که بیشترین طول روز وجود دارد. از طرفی شدت نور نیزدر انتخاب محصول برای کاشت بسیار اهمیت دارد. به طور کلی شدت نور در مناطق جنوبی ایران بیشتر از مناطق شمالی است. در نتیجه گیاهانی که آفتاب دوست محسوب می شوند بهتر است در این مناطق مورد کشت قرار گیرند. بنابراین در مناطقی که میزان ابرناکی هوا در فصل رشد زیاد می باشد نباید این محصولات مورد کشت قرار گیرند.

نیاز حرارتی بسیاری از گیاهان طی فصل رشد متفاوت می باشد.در این میان گیاهان و ارقام به دو دسته ی سرما دوست و گرما دوست تقسیم بندی می شوند. در انتخاب یک محصول باید به انطباق نیازهای حرارتی محصول با روند تغییرات حرارت طی فصل رشد توجه نمود. به طورکلی نمی توان محصولات گرما دوست را در مناطق سرد و یا محصولات سرما دوست را در مناطق گرم مورد کشت قرار داد.

رطوبت هوا و میزان بارندگی در یک منطقه نیز در انتخاب محصول بسیار اهمیت دارد. توزیع ،شدت و مدت میزان بارش در انتخاب محصولات دیم موثر می باشند . به طور کلی هرچه میزان بارندگی و توزیع آن با فصل رشد گیاه انطباق بیشتری داشته باشد امکان دیم کاری محصولات در یک منطقه افزایش می یابد.

باد نیز در انتخاب محصول و یا یک رقم اهمیت دارد. در شرایط وقوع باد های خشک در یک منطقه به گیاهان یا ارقام مقاوم به خشکی نیازاست. همچنین در شرایط وزش باد های شدید به گیاهان یا ارقام مقاوم به خوابیدگی احتیاج است

خاک

خصوصیاتی از خاک که در انتخاب نوع محصول موثر می باشد:

 • میزان باروری
 • مقدار و نوع نمک پی اچ خاک
 • بافت خاک
 • ظرفیت نگهداری اب
 • عمق خاک

به طور مثال محصولات یا ارقامی که نیاز غذایی بالایی دارند نباید در خاک های فقیر مورد کشت قرار گیرند. بافت خاک نیز در انتخاب محصول مهم است . محصولاتی که به بافت خاک سبک نیاز دارند نباید در اراضی رسی کشت گردند.

امکانات زراعی و ماشین آلات

وجود امکانات زراعی و ماشین آلات برای کاشت، داشت و برداشت در انتخاب یک محصول موثر می باشند. از این جهت نوع محصول انتخابی باید با امکانات زراعی موجود در ان منطقه منطبق باشد

آفات و بیماری ها

انتخاب محصولات یا ارقام مقاوم به آفات و بیماری ها بسیار پر اهمیت می باشد. چنان چه کشاورز به این نکته توجه نداشته باشد ممکن است با شکست در تولید محصول رو به شود. به طور کلی کاشت وسیع و مداوم یک محصول در یک منطقه باعث توسعه بیماری ها و آفات می گردد. بنابراین رعایت تنوع کاشت از مهم ترین موارد در انتخاب محصول به شمار می رود.

عوامل اجتماعی و اقتصادی

عوامل اجتماعی و اقتصادی در انتخاب یک محصول شامل جمعیت، میزان تقاضا، امکانات حمل و نقل ، وجود کارگر و رقابت سایر محصولات می باشد. درمناطقی که امکانات حمل و نقل محصول در زمان برداشت محدود می باشد بهتر است محصول درآن منطقه کشت نشود. از طرفی تولید برخی از محصولات به نیروی کارگر نیاز دارد. بنابراین در انتخاب محصول باید این موارد در نظر گرفته شود.

یکی از موارد مهمی که در میان باید به ان توجه نمود پیش بینی میزان عرضه و تقاضا می باشد. چنانچه در زمان برداشت یک محصول تقاضا به دلیل افزایش صادرات و کاهش سطح کشت زیاد باشد محصول با قیمت بیشتری به فروش می رسد. در نتیجه تولید کننده با ریسک کمتری محصول مورد نظر خود را برای کاشت می تواند انتخاب کند.

کلمات کلیدی: (انتخاب محصولزمان کاشتمکان کاشتشرایط محیطیآفات و امراض)


(فروشگاه آنلاین بهرویش همیار کشاورزان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.