علل طغیان آفات گیاهی

در این محتوا میتوانید اطلاعاتی در مورد شرایط مساعد حمله آفات گیاهی ، روش مبارزه با آفات بدست آورد و همچنین میتوانید مراحل کنترل آفات را یادگرفته و بکار ببرید.

در مورد علل طغیان آفات گیاهی باید به مواردی اشاره کنیم که باعث به وجود آمدن و یا تشدید این شرایط در باغات و یا زمین ها و گلخانه ها میشود که در صورت آشنایی با این عوامل میتوان از بروز این خطرات و همچنین ضرراتی که قرار است به ما خورده شود، جلوگیری کرد. با ما همراه باشید تا شرایط مساعد حمله آفات گیاهی را با هم بررسی کنیم.

شرایط مساعد حمله آفات گیاهی

• کشت تک محصولی ازعوامل و شرایط مساعد حمله آفات می شود زیرا مواد غذایی مطلوبی را برای آفت فراهم می کند. در صورتیکه کشت دوم سبب کنترل آفات، بیماری ها، علف های هرز و تقویت زمین خواهد شد شایان ذکر است کشت تک محصولی کشاورز را متحمل هزینه های بالا و همچنین ریسک بالا می کند.
• به وجود آمدن شرایط آب و هوایی مناسب بهترین شرایط جهت حمله آفات گیاهی می باشد زیرا آب و هوای خوب موجب بالا رفتن زاد و ولد آفات و تکثیر و افزایش این موجودات می شود.
• استفاده بی رویه از حشره کش ها در صورت افزایش استفاده از حشره کش ها آفات مورد نظر مقاومتشان بالا رفته ودرنتیجه یآن حشره کش ها تاثیری نخواهند داشت و در این صورت استفاده از حشره کش موجب کاهش کیفیت محصول می گردد.
• عدم رعایت بهداشت محیط در زمان هایی که بهداشت محیط رعایت نشود و محیط از کاه و کلش و برگ ها خالی نشود محیط خوبی جهت تکثیر و گسترش آفات فراهم می شود.
• انهدام و تخریب محیط زیست طبیعی با انهدام محیط زیست حشرات محل زندگی خود را از دست داده و به مناطق دیگر مناطقل می شوند که این امر سبب افزایش آفات در مناطق دیگر میگردد.
• با دستکاری محیط زیست مانند عمل قبلی حشرات محل زندگی خود را از دست مس دهندو که موجب گسترس آفات خواهد شد.
• کاشت و تولید گیاهان اصلاح شده(تبدیل گیاهان وحشی به اهلی)
• کاشت گیاهان جدید در منطقه ی مورد استفاده
• استفاده بیش ازحد از زمین زراعی که سبب کاهش مرغوبیت خاک و در نتیجه ی آن محصول می گردد.
• بالا رفتن جمعیت انسان ها که موجب افزایش تخریب محیط زیست و افزایش آفات خواهد شد.

روشهای مبارزه با آفات

به روش هایی که از وارد شدن آفات یا حشرات به مرحله ای که در آن سبب زیان اقتصادی می شود، جلوگیری شود، کنترل آفات گفته می شود.

• مبارزه زراعی
• مبارزه فیزیکی و مکانیکی
• مبارزه بیولوژیکی
• مبارزه شیمیائی
• مبارزه قرنطینه ای
• مبارزه تلفیقی

۱- مبارزه زراعی :

انجام دادن عملیات زراعی منظم و به هنگام مانند:
• شخم دیر وقت پاییزه
• یخ آب زمستانه
• تقویت زمین با کودهای مختلف و مناسب
• انتخاب ارقام مقاوم
• تعیین زمان کاشت مناسب
• رعایت برنامه آیش و تناوب
• اجرای روشهای مناسب کاشت
• رعایت فاصله بین خطوط و بوته ها،
• آبیاری بموقع و بمقدار

۲- مبارزه فیزیکی و مکانیکی :

در مبارزه فیزیکی با انجام عملیات زیر می توان آفات را کنترل کرد:
• سوزاندن بقایای گیاهی و محصول های آفت زده
• ضد عفونی بذر های آلوده
• جمع آوری برخی از آفات در زمان اجرای شخم

۳- مبارزه بیولوژیکی :

با از بین بردن آفات توسط موجودات زنده ای مانند:(حشرات شکارچی یا پارازیت) را مبارزه بیولوژیکی می گویند.
این حشرات مفید را در محل های مناسبی پرورش و سپس رها می کنند.

۴- مبارزه شیمیائی :

در این روش مبارزه با آفات، سموم متفاوت شیمیائی و سمپاشی ها قبل از حمله آفت بر روی گیاه صورت می گیرد.

۵- مبارزه قرنطینه ای :

در این روش جهت جلوگیری از وارد شدن آفات مهم گیاهی منطقه ای به منطقه دیگر تدابیری همچون بازرسی و.. اندیشیده شده است.

۶- مبارزه تلفیقی :

استفاده از روش های متفاوت مبارزه جهت کنترل آفات به ویژه استفاده از دو یا چند روش (مانند:مبارزه شیمیائی و بیولوژیکی) را مبارزه تلفیقی می گویند.

۷- مبارزه روانی :

در مبارزه روانی با جلب توجه حشرات و به دام انداختن آن ها و در نهایت نابود کردنشان بوسیله نور، جریانهای الکتریکی، اسانس های متفاوت و ..می باشد.

مراحل کنترل آفات

بررسی و شناسایی در ابتدای امر مراحل کنترل آفت باید به این نکته توجه داشت لزوما باید آفت را شناسایی کرده و طبق شناسایی و برسی خانواده و راسته آن و همچنین محل زندگی آفت اقدام به روش های کنترل آفت کرد.
برنامه ریزی و بررسی روش های مختلف کنترل بعد شناسایی آفت مورد نظر مرحله ی بررسی روش های کنترل به وجود می آید بدین صورت که یا تحلیل نوع آفت بررسی می شود که چه نوع روش و یا روش هایی جهت کنترل و جلوگیری آن آفت تاثیر گذار است.
اعمال روش های کنترلی که در مورد آن بررسی و به نتیجه رسیده است که چه روشی برای این آفت تاثیر گذار است، شایان ذکر است در این مرحله روش استفاده از روش خاک پیشگیری بسیار مهم است و حتما باید با نظارت متخصص انجام پذیرد.

کلمات کلیدی: ( شرایط مساعد حمله آفات گیاهی ، روش مبارزه با آفات ، مراحل کنترل آفات )

دیدگاه‌ها 0