بذور کشاورزی

در کل بذر مهم ترین بخش از تولید و ازدیاد محصولات کشاورزی می باشد به طوری که تولید یک گیاه جدید به طور کامل به بذر مربوط می شود . برخلاف نظر عموم که بذر را یک دانه می دانند در واقع بذور کشاورزی به این صورت ترجمه شده است :

هر واحد از بافت گیاه مانند دانه، پیاز یا هرچیز دیگر که باعث فراهم نمودن شرایط رشد یک گیاه می شود به عنوان بذر شناخته می شود.

انواع بذور کشاورزی:

بذر : قسمتی از دانه

غده : مانند سیب زمینی

ریشه: پیچک، خارشتر آمریکایی

ریزوم یا ساقه ی خزندهی زیر زمینی : مهر سلیمان ،زنبق

استولون یا ساقه ی خزنده ی روزمینی : توت فرنگی

بنه: گلا یول، زعفران

ساقه : نیشکر

برگ: بنفشه ی آفریقایی

پیاز: گل نرگس

پاجوش موز: موز

شرکت بهرویش با استفاده از کارشناسان مجرب و حرفه ای این پایگاه را ایجاد نموده است تا کشاورزان و مشتریان خود را در زمینه ی مطالب مربوط به بذور کشاورزی راهنمایی نماید و بتواند قدمی در جهت برطرف نمودن نیاز مشتریان خود بردارد .