نوشته‌ها

کاهش شاخص محتوای کلروفیل هدایت روزنه ای سرعت تعرق سرعت فتوسنتز محتوای نسبی آب در شرایط تنش خشکی افزایش دمای برگ بر اثر تنش خشکی تنش خشکی در کشاورزی - بررسی اثرات تنش خشکی - بررسی تأثیر تنش خشکی در مزرعه
0
آفات و بیماری ها

چگونگی تحمل گیاه نسبت به تنش خشکی در مزرعه


0
آفات و بیماری ها

کنترل آفات محصولات زراعی


بیماری کک چغندر قند
0
آفات و بیماری ها

بیماری کک چغندر قند


علت تلخی خیار 2
0
آفات و بیماری ها

علت تلخی خیار (قسمت دوم)


علت تلخی خیار 1
0
آفات و بیماری ها

علت تلخی خیار (قسمت اول)


انواع سموم و راههای مقابله با آفات كشاورزی
0
آفات و بیماری ها

انواع سموم و راههای مقابله با آفات كشاورزی


سم کشاورزی
0
آفات و بیماری ها

سم کشاورزی


معرفی حشرات مفید برای کنترل آفات
0
آفات و بیماری ها

معرفی حشرات مفید برای کنترل آفات


شانکر باکتریایی
0
آفات و بیماری ها

شانکر باکتریایی


کنترل جمعیت حشرات
0
آفات و بیماری ها

کنترل جمعیت حشرات


آفات گلخانه ای
0
آفات و بیماری ها

آفات و بیماری های گلخانه ای


گیاهان تراریخته
0
آفات و بیماری ها

گیاهان تراریخته


علف های هرز پهن برگ
0
آفات و بیماری ها

علف های هرز


کنترل آفات انباری
0
آفات و بیماری ها

آفات انباری


مدیریت مقاومت حشره کش ها
0
آفات و بیماری ها

مدیریت مقاومت حشره کش ها


0
آفات و بیماری ها

مقاومت حشرات به سموم شیمیایی


استفاده از فرمون ها در کنترل آفات
0
آفات و بیماری ها

استفاده از فرمون ها در کنترل آفات


شانکر باکتریایی
0
آفات و بیماری ها

شانکر باکتریایی چیست؟


بهترین بذر
0
آفات و بیماری ها

ترکیبات IGR


فرمولاسیون آفت کش ها
0
آفات و بیماری ها

فرمولاسیون آفت کش ها


هر گونه تغییر فیزیولوژیکی در اثر فعالیت  موجودات زنده یا غیر زنده که باعث بوجود آمدن تغییر در روند رشد و باعث بوجود آمدن علائمی غیر طبیعی گردد بیماری گیاهی می گویند و به عامل بوجود آورنده ی این بیماری آفت و یا پاتوژن گفته می شود.

به طور کل آفات و بیماری های گیاهی توسط پنج عامل

  • قارچ
  • باکتری
  • ویروس
  • نماتد
  • مایکوپلاسم

بوجود می آیند.

به دلیل خسارات بالایی که آفات و بیماری های گیاهی بر محصولات زراعی وارد می کند این مسئله برای انسان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این بیماری ها ممکن است باعث محدود شدن کاشت گیاه در منطقه و یا حتی کشور گردد و باعث نابودی تمامی عوامل یک گونه که به بیماری خاصی حساس هستند شود. علیرغم خسارات ممکنه برای یک محصول کشاورزان می توانند با بالا بردن اطلاعات خود در زمینه ی آفات و و استفاده از ارقام مقاوم تر موجود و البته استاده از روش های مبارزه ی زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی در جهت مدیریت مناسب تنش ایجاد شده اقدام کند.